Elfogadta a 2020.évi zárszámadást a BZSH közgyűlése

Elfogadta a 2020.évi zárszámadást a BZSH közgyűlése

Csütörtök délután online került megrendezésre a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) közgyűlése, amelynek egy fő napirendi pontja volt. Dr.Frölich Róbert országos főrabbi nyitóimáját, és Mester Tamás elnök köszöntőjét követően napirend előtt a Krízismenedzsment vezetője Gönczi Péter adott számot a jelenlegi pandémiás helyzetről.

Gönczi beszámolt a Krízismenedzsment elmúlt másfél évben hozott döntéseiről és a jelenlegi állapotokról.
Dr. Shemesh Assaf, a Szeretkórház vezetője beszámolt róla, hogy a kórházban felállított oltópont öt állomásán ez idáig több mint 12.000 ember kapta meg a koronavírus elleni oltását.

Első napirendi pontként dr. Kunos Péter ügyvezető igazgató és Paszternák Tamás pénzügyi vezető előadásában került bemutatásra, majd megvitatásra a BZSH 2020. évi költségvetési zárszámadása.

Dr. Héber Gábor a számvizsgáló bizottság részéről tolmácsolta a bizottság döntését, hogy a beszámolót és a BZSH 2020. évi költségvetési zárszámadását elfogadta.

A BZSH egyes ágazatainak vezetői is beszámoltak a 2020-as évi eredményekről, megpróbáltatásokról.
Ezt követően a BZSH Képviselőtestülete a BZSH 2020. évi zárszámadását, a BZSH intézményeinek: a Benjamin Óvoda és Bölcsőde, a Scheiber Sándor Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, a Külkereskedelmi Technikum beszámolóit és a Számvizsgáló Bizottság véleményére is figyelemmel – BZSH Alapszabály 26. § a.) alapján az elöljáróság és a vezetők részére, nevesítetten az ügyvezető igazgató és az elnök részére a 2020. év vonatkozásában a felmentvény Közgyűlés általi megadását az írásbeli előterjesztéssel egyezően 35 igen, 1 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadta.