Jövő szombaton ünnepeljük a vörös tehén törvényének szombatját

Jövő szombaton ünnepeljük a vörös tehén törvényének szombatját

Az előttünk álló Sábesz a négy különleges Szombatunk egyike, nevezetesen a Sábesz Póró (שבת פרה), szefárd kiejtéssel Sábát Párá. Ilyenkor a hetiszakaszon kívül felolvassák a máftir részére Mózes 4. könyvének 19. fejezetét.

Tartalma: A vörös tehén és annak hamvával kevert tisztítóvíz. Ilyenkor a prófétai szakasz Jehezkél könyve 36. fejezetének 16. versétől a fejezet végéig terjed. Tartalma: a nép megtisztulása lélekben is. A legtöbben a Szentély idejében Pészach előtt tisztálkodtak az áldozat bemutathatóságának kedvéért, ez adja meg ennek a szombatnak jellegét. Aki nem volt tiszta az nem ehetett a peszachi áldozatból.

A Pészachot megelőző négy szombatot különleges szombatként titulálja a zsidóság. Különlegességük abból fakad, hogy a megszokott tórai és háftárái részen kívül, még egy plusz szakaszt is felolvasnak, melyeknek neve megegyezik a különleges szombat nevével.