Vasárnap délelőtt BZSH közgyűlés

Vasárnap délelőtt BZSH közgyűlés

kozgy3A Budapesti Zsidó Hitközség 2017. május 21-én, vasárnap délelőtt 10 órakor tartja soron következő közgyűlését a VII. kerület Síp u. 12. szám alatti székház Dísztermében.

A közgyűlés öt fő napirendi pontja:
1. 2016. évi zárszámadás tárgyalása, vita és határozathozatal (előadók: dr. Kunos Péter, Paszternák Tamás, számvevő és számvizsgáló bizottság képviselője az Alapszabály 52. §-a alapján) ,

2. Kultuszjáradék Közgyűlés általi megállapítása (előadó: dr. Kunos Péter) ,

3. Választási Szabályzat módosítása, vita és határozathozatal (előadó: dr. Rosta Márton),

4. Egy Számvevő és Számvizsgáló Bizottsági tag visszahívási indítványnak tárgyalása, vita és titkos határozathozatal (előadó: Budai Lászlóné SzSzB elnök-asszony) ,

5. Pótválasztás 1 elöljárósági helyre és a számvevő és számvizsgáló bizottsági helyekre a visszahívási indítvány eredményétől függően 1 vagy 2 üres mandátum vonatkozásában.

A közgyűlés a jelenlévő képviselőtestületi tagok egyszerű szótöbbségével határoz. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a képviselőtestület tagjainak legalább fele jelen van. Az Alapszabály módosításához az összes képviselőtestületi tag többségének jóváhagyása szükséges.

A közgyűlésre mindenkit szeretettel várunk!