holokauszt

jan
27

Ilan Mor: össze kell fogni az antiszemitizmus ellen!

Azoknak, akik tiszteletben tartják az alapvető erkölcsi értékeket és az emberi szabadságot, össze kell fogniuk, hogy legyőzzék az antiszemitizmust – fogalmazott Ilan Mor, Izrael budapesti nagykövete a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából írt üzenetében.

By bzsh | BZSH . Egyéb
DETAIL
jan
27

Hetven éve szabadították fel az auschwitzi haláltábort

70 éve szabadult fel az auschwitzi haláltábor.

A náci Németország 1940-ben, eredetileg lengyel foglyok számára építtette az auschwitzi (Oswiecim) koncentrációs tábort. A szomszédos birkenaui (Brzezinka) láger két évvel később jött létre, a megszállt Lengyelország területén működtetett számos más tábor mellett ez lett a zsidók megsemmisítésének fő színhelye.

A tábort 1945. január 27-én a Vörös Hadsereg I. Ukrán Frontjának katonái szabadították fel, a harcokban 296 szovjet katona esett el.

By bzsh | BZSH . Egyéb
DETAIL
jan
26

Áder János: “Soha többé nem jöhet olyan idő, amikor magyar a magyar ellen fordul”

Áder János köztársasági elnök felhívása a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából.
“A haláltáborok ártatlan áldozatává lett honfitársaink emléke arra figyelmeztet minket, hogy nekünk, ma élő magyaroknak és minden utánunk jövő nemzedéknek örök időkre szóló erkölcsi feladatot jelent testvérként vigyázni egymásra. Soha többé nem jöhet olyan idő, amikor magyar a magyar ellen fordul: ez hazánk 20. századi történelmének egyik legfontosabb tanulsága.”

By bzsh | Egyéb
DETAIL
jan
26

Auschwitz 70 – Az elfeledett bizonyíték

70 éve szabadult fel az auschwitzi koncentrációs tábor. A tábor végeláthatatlan határa csak 8 km-re húzódott egy hatalmas,
szintetikus olajat és gumit gyártó üzemtől. Az ilyen üzemek voltak a Szövetségesek légitámadásainak elsődleges célpontjai, és így történt, hogy 1944. április 4-én egy amerikai felderítőgép első ízben készített légi fényképeket az üzemről és környékéről.

By bzsh | BZSH . Egyéb
DETAIL
jan
26

Megemlékezést tartanak kedden Auschwitzban

Nemzetközi megemlékezést tartanak kedden, az auschwitzi náci koncentrációs tábor felszabadulásának 70. évfordulóján. A központi ünnepség az auschwitz-birkenaui láger hírhedt, “A munka szabaddá tesz” (Arbeit macht frei) feliratú főkapujánál lesz, amelyen 42 állam képviselői, köztük Joachim Gauck német, Francois Hollande francia, Petro Porosenko ukrán elnök hajt fejet az áldozatok emléke előtt.

By bzsh | Egyéb
DETAIL
jan
25

A holokauszt áldozatainak emléke elött tisztelegtek a Páva utcában

Tíz éve nyilvánította az ENSZ közgyűlése január 27-ét, az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának napját a holokauszt nemzetközi emléknapjává. Auschwitz felszabadítása egy különös jelentőségű mérföldkő a magyar holokauszt történelmében.
Január 25-én vasárnap délután a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontban több százan emlékeztek az áldozatokra.

By bzsh | Egyéb
DETAIL
jan
20

A lengyel nagykövet szerint a holokauszt után már semmi sem lesz ugyanolyan

A tör­té­ne­lem a ho­lo­kauszt előt­ti és utá­ni idő­szak­ra oszt­ha­tó, mert azt kö­ve­tő­en már sem­mi sem volt ugyan­olyan, mint ko­ráb­ban” – mond­ta Roman Kowalski bu­da­pes­ti len­gyel nagy­kö­vet a Lengyel Intézetben tar­tott be­szél­ge­té­sen ked­den.

Az ausch­wi­tzi ná­ci kon­cent­rá­ci­ós tá­bor fel­sza­ba­du­lá­sá­nak 70. év­for­du­ló­ja al­kal­má­ból tar­tott, Történelemórák a sza­bad­ság­ról cí­mű ese­mé­nyen a dip­lo­ma­ta ki­emel­te: er­re az idő­szak­ra a ma­gya­rok­nak és a len­gye­lek­nek kü­lö­nö­sen em­lé­kez­ni­ük kell, hi­szen tör­té­nel­mük év­szá­za­dok óta össze­fo­nó­dott a zsi­dók tör­té­nel­mé­vel, or­szá­gu­kat az itt élő zsi­dók szü­lő­föld­jük­nek te­kin­tet­ték.

By bzsh | Egyéb
DETAIL
jan
18

“Nem szabad megfeledkezni a történelemről..”

Nagyszabású koncertet adott a budapesti gettó felszabadításának 70. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen a Dohány utcai zsinagógában vasárnap az orosz Alekszandrov katonaegyüttes, amely a második világháború lezárultának 70. évfordulója alkalmából számos más európai fővárosban is fellép idén.

By bzsh | BZSH
DETAIL
jan
13

Megemlékezés a gettó felszabadításának 70. évfordulója alkalmából

A Budapesti Zsidó Hitközség a budapesti gettó felszabadításának 70. évfordulója alkalmából nagyszabású megemlékezést tart 2015. január 18-án vasárnap délelőtt 10 órakor a Dohány utcai zsinagógában.

A gyászmegemlékezést dr. Frölich Róbert, a Dohány utcai zsinagóga főrabbija és Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke nyitja meg. Beszédet mond Verő Tamás rabbi, az emlékező zsoltárokat Fekete László főkántor énekli majd.

By bzsh | BZSH
DETAIL
jan
08

Sobotka szerint Prágának nincs vitája Varsóval az auschwitzi megemlékezéseket illetően

Bohuslav Sobotka cseh miniszterelnök csütörtökön cáfolta egy lengyel napilap állítását, miszerint lengyel kollégája, Ewa Kopacz kifogásolta annak a rendezvénynek a megtartását, amelyet az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának 70. évfordulója alkalmával terveznek Csehországban.

By bzsh | Egyéb
DETAIL
dec
30

Értékes kiadvány jelent meg a Holokauszt Emlékév kapcsán

Megjelent a Hetek tanulmánykötete a holokauszt 70. évfordulója alkalmából. 12 összefoglaló írás, 12 túlélőinterjú 200 percnyi kép- és filmanyaggal.

A kiadvány szerzői olyan történészek, kutatók, egyetemi tanárok, tudósok, szakírók, akik mind hazai, mind pedig nemzetközi szinten ismert és elismert szakértői a holokausztnak.

By bzsh | Egyéb
DETAIL
nov
26

Előadás a művészetek és a holokauszt viszonyáról

A művészetek és a holokauszt viszonyát elemző számos könyv és tanulmány szerzője, a leideni egyetem irodalomprofesszora, Dr. Ernst van Alphen osztja meg gondolatait 2014. november 27-én a Holokauszt Emlékközpontban.

By bzsh | Egyéb
DETAIL
nov
22

Átadták az Élet Menete Alapítvány Kézdy György-díját

A díjat évente két olyan embernek ítélik oda, akik hivatásuk során vagy egyéb tevékenységükkel kiemelkedő teljesítménnyel szolgálják azokat a célokat, amelyeket az Élet Menete Alapítvány is sajátjának vall: hitelesen emlékezni és emlékeztetni a történelem meghatározó eseményeire, amelyek nemzeti, történelmi identitásunk részei.

By bzsh | Egyéb
DETAIL
nov
17

Meghirdették az idei Raoul Wallenberg-díjat

Meghirdették az előítéletek és a diszkrimináció ellen küzdő embereknek és szervezeteknek adható idei Raoul Wallenberg-díjat, a jelöléseket december 20-ig várja a Raoul Wallenberg Egyesület.

By bzsh | Egyéb
DETAIL
9 / 9 oldal« Első...56789