Az előttünk álló ünnepkör napjainak imarendje

Az előttünk álló ünnepkör napjainak imarendje

A péntek este beköszöntő Szukkotkor, majd az azt követő Smini Áceretkor, Hosanna Rabbakor és Szimchát Torákor ugyanazokat az Ámidá imákat mondjuk, értelemszerűen az adott ünnepnek megfelelő betoldással.

Eddig, amíg a járványhelyzet nem befolyásolta a vallás zsinagógákban történő gyakorlását ilyenkor két Tórát vettünk ki a Tóraszekrényből. Az első Tórából öt embernek (szombaton hétnek) olvastuk az ünnephez kapcsolódó részt, a második Tórából a máftirnak olvastunk a muszáf áldozatról.
Smini Áceretkor a Muszáf ima ismétlésében az előimádkozó imát mond az esőért. Szukkot minden napján Hosánákat mondunk a hálél után.

A költői betoldások az ünnep két szimbólumáról szólnak. Különös jelentősége csak az ünnep hetedik napjának, a Hosana Rabbának van.

Máskor Szukkot minden napján, a délelőtti istentisztelet vége előtt körmenetben vonulnak a község előkelői a tóraolvasó emelvény, a bima körül, lengetve az ünnepi csokrot, Isten segítségéért dalban imádkozva. Az ünnep hetedik napján az ötödik fél ünnepen (Hosanna Rabba napján), hét ilyen körmenet vonul végig a templomon.
Hosanna Rabba imarendjét jellegzetes módon a hétköznapi és ünnepi imáknak egészen egyedülálló keveréke alkotja. A megtérésnek, az isteni kegyelem elnyerésének utolsó reménye, vissza nem térő alkalma ez a nap.

Szukkot imarendje nem sokban különbözik a többi zarándokünnepétől. A költői betoldások az ünnep két szimbólumáról szólnak. Különös jelentősége csak az ünnep hetedik napjának, a Hosana Rabbának van.
Játványmentes időkben Szukkot minden napján, a délelőtti istentisztelet vége előtt körmenetben vonulnak a község előkelői a tóraolvasó emelvény, a bima körül, lengetve az ünnepi csokrot, Isten segítségéért dalban imádkozva. Az ünnep hetedik napján az ötödik félünnepen (Hosanna rabba napján, ahogyan a tizedik századtól fogva nevezik), hét ilyen körmenet vonul végig a templomon.