Szombaton lesz 67 éve, hogy elfogadták a zsidó állam megalakítására tett javaslatot

Szombaton lesz 67 éve, hogy elfogadták a zsidó állam megalakítására tett javaslatot

ensz1947. november 29-én fogadta el az ENSZ Közgyűlése a 181. határozatot.

Ez év februárjában Nagy Britannia, amely 1917 óta felügyelte a mandátumi területet, úgy döntött, hogy a Palesztin Mandátum ügyét átadja az Egyesült Nemzetek Szervezetének. Az ENSZ létrehozott egy Speciális Palesztinával Foglalkozó Bizottságot (UNSCOP), amely két egy arab és egy zsidó állam megalakítására tett javaslatot az adott területen, valamint Jeruzsálemben mint nemzetközi enklávéban.
A zsidó lakosság, bár elégedetlen volt a számára kijelölt terület kis méretével, amely ellentmondott azoknak az ígéreteknek, amelyeket a Népszövetség 1922-ben tett, és ugyancsak elégedetlen volt azzal a tervvel, amely nemzetközivé tételével elválasztja Jeruzsálemet az államtól, de végül elfogadta a kompromisszumot.

Az ENSZ Közgyűlése a megosztási tervről szavazást rendelt el, és 1947. november 29-én meghozta 181. számú határozatát 33 igen, 13 nem szavazattal és 10 tartózkodással.

A történet vizuális prezentálása: