Holnap tartja online közgyűlését a BZSH

Holnap tartja online közgyűlését a BZSH

A Budapesti Zsidó Hitközség következő közgyűlését 2021. június 3-án, csütörtökön 16 órakor
tartja, a járványhelyzet miatt ezúttal sem a Síp utcai székházban, hanem Zoom-on.

A közgyűlés kezdete előtt nyitóimára kerül sor.

Egy fő napirendi pont kerül megvitatásra, a BZSH 2020. évi költségvetési zárszámadásának tárgyalása.
Emellett természetesen más is szóba kerülhet az online találkozó második részében.

Napirendi pontok:
1. A BZSH 2020. évi költségvetési zárszámadásának tárgyalása, felmentvény
megadása az ügyvezető igazgató és az elnök részére, vita és
határozathozatal (előadók: dr. Kunos Péter és Paszternák Tamás),
2. Különfélék

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a Közgyűlés tagjainak több mint fele jelen van.
Kérjük a küldötteket, hogy jelenlétükkel a közgyűlés határozatképességét folyamatosan biztosítani szíveskedjenek.

A közgyűlésen csak a közgyűlési tagok vehetnek részt, ők Zoom belépési jogosultságukat a közgyűlés előtt e-mailben kapják meg. A közgyűlésen elhangzottakról természetesen élő szöveges tudósításban beszámolunk facebook oldalunkon.