Oláh János tiszteletére emlékkonferenciát szervez az OR-ZSE

Oláh János tiszteletére emlékkonferenciát szervez az OR-ZSE

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Judaisztikai Tanszéke konferenciát és kerekasztal-beszélgetést szervez a judaisztika tanításának módszertanáról prof. dr. Oláh János jahrzeitje alkalmából.

Prof. dr. Oláh János 25 évig a Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskolában, emellett 1995 óta az Országos Rabbiképző Intézetben, majd utódjában, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem alap- és mesterszakjain, valamint a Doktori Iskolában 1995 és 2020 között 25 tanéven keresztül tanított. További öt hazai felsőoktatási intézményben tartott kurzusokat, valamint elnökölt záróvizsgákon. Az általa képviselt judaisztikai szemlélet és módszertan meghatározóan hatott tanítványaira, mindazokra az egykori középiskolai és egyetemi hallgatókra, akik ma itthon és külföldön ápolják, továbbviszik a zsidó hagyomány láncolatát, a zsidó tudományok művelését. Konferenciánkat az ő emlékének ajánlja az Egyetem.

Magyarországon napjainkban sokrétű judaisztikaoktatás zajlik informális és formális keretek között egyaránt. A háttértudás, a korcsoportok, oktatási formák, célkitűzések változatossága miatt az oktatásban részt vevő szakemberek sokféle kihívással találják szembe magukat munkájuk során. A különböző helyzetek különböző tapasztalatokat eredményeznek, amelyek megosztása, közössé tétele révén szeretnének új megközelítési módokat és inspirációt adni a judaisztika oktatóinak.

A konferencia és a kerekasztalbeszélgetés célja, hogy megvitatásra kerülhessenek a judaisztikaoktatás aktuális, időszerű kérdései, helye és szerepe a különböző formális és informális közegekben, offline és online platformokon.
Az egyetem a programmal szeretné elősegíteni a szakemberek jövőbeli együttműködését is egymás jobb megismerése, a közös gondolkodás megalapozása, „közös nevezők kialakítása” révén.

2021. augusztus 1-ig várják mindazok jelentkezését, akik szeretnének részt venni a rendezvényen a baloghi@or-zse.hu címen.

A konferencia helyszíne:
Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, 1084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2.
Időpontja: 2021. október 4.