Négy budapesti zsidó temetőt hoztak rendbe a közelmúltban

Négy budapesti zsidó temetőt hoztak rendbe a közelmúltban

Az Alapítvány a Budapesti Dohány utcai Zsinagógáért 2020. március 11-én kelt
támogatási szerződés értelmében 5.637.530.-, azaz ötmillió-hatszázharminchétezer-ötszázharminc forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült a Budapest Főváros Önkormányzatától „A Főváros XVI. és XVII. kerületeiben rossz állapotú zsidó sírkertek rendbetétele, fenntartható zöld megoldások kialakítása” című projekt megvalósítása céljából. Az Önkormányzat kiemelt támogatását ezúton is köszönjük.

A projekt keretében kettő XVI. kerületi és kettő XVII. kerületi zsidó temetőket újítottunk fel. Elsősorban a területek megtisztítása volt a cél, hogy biztonságosak és látogathatóak legyenek a sírkertek. Fontos szempont volt az is, hogy Budapest
külvárosaiban élők számára levegő- és klímajavító, valamint háromszintes növényfal által zajcsökkentő zöldfelületek keletkezzenek. A rákosszentmihályi temetőben I. világháborús hadisírok emlékeztetnek a hősi halált halt zsidó katonákra. A roskatag területek nem tették lehetővé a megérdemelt megemlékezést. A helyi lakosok azelőtt a rossz állapotok miatt feltételezhetően nem is ismerték lakóhelyük zsidó kötelékét és a városrészek bővelkedő történelmét.

Az esztétikai szempontokon túlmenően a baleset- és veszélymegelőzés is kiemelten fontos célja a volt a munkáknak.
A felújítások során elvégezték a meglévő fák egészségügyi metszését, lombkorona alakítását. A tereprendezést, talajmunkákat
végrehajtottuk. Ezek nem elhanyagolhatók későbbi karbantartás szempontjából, mert így a kaszálás és egyéb gondozási munkák könnyebbé váltak.

A síremlékeket a növényzet alól kiszabadítottuk, majd a felhalmozott növényi hulladékot szakszerűen elszállítottuk, ezt követően őshonos cserjéket és fákat telepítettünk. A sírhelyekhez a könnyen megközelíthetőség miatt ösvényt alakítottunk ki
faaprítékból. A fejlesztés során hangsúlyt fektettünk a fenntartható, zöld elemek beépítésére. A munkák keretében elvégeztük a növényi hulladék tárolására alkalmas helyek kijelölését, komposztálók kihelyezését. A kisállatok és rovarok számára óvóhelyeket, etetőket helyeztünk ki.

A projekt végrehajtása jelentősen hozzájárult a levegő javításához, a zajcsökkentéshez.  A rendezett környezetben nemcsak az elhunytak szerettei látogathatnak többet, de a közösség tagjai, kutatók, valamint kerületi lakosok figyelmét is nagy valószínűséggel jobban felkelti.

A felújítási munkálatok teljes összege 17 és félmillió forint volt, amelynek csak egy részét fedezte a pályázaton nyert összeg, így a fennmaradó részt a Dohány Alapítvány állta. A kompenzáció lehetősége a Budapesti Zsidó Hitközség által a 2020-as évre az Alapítványnak juttatott 30 millió forintos támogatásnak volt köszönhető.