Ma délután tartja online közgyűlését a BZSH

Ma délután tartja online közgyűlését a BZSH

A Budapesti Zsidó Hitközség közgyűlésére ma délután 16 órakor kerül sor, a járványhelyzet miatt Zoom-on.

Napirendi pontok:
1. A BZSH 2022. évi költségvetésének megtárgyalása, vita és határozathozatal (előadók: dr. Kunos Péter és Paszternák Tamás),

2. Ingatlanértékesítési ügyek megtárgyalása és határozathozatal (előadók: dr. Kilián Tibor és dr. Kunos Péter)

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a Közgyűlés tagjainak több mint fele jelen van.
Kérjük a küldötteket, hogy jelenlétükkel a közgyűlés határozatképességét folyamatosan biztosítani szíveskedjenek.

A közgyűlésen csak a közgyűlési tagok vehetnek részt.

A közgyűlésen elhangzottakról természetesen élő szöveges tudósításban beszámolunk facebook oldalunkon.