Ma délután választ új apparátust és elnököt a BZSH közgyűlése

Ma délután választ új apparátust és elnököt a BZSH közgyűlése

A Budapesti Zsidó Hitközség 2019. március 28-án, csütörtökön 16 órakor (a Budapest VII. Síp u. 12. sz. alatti Díszteremben) tartja választási közgyűlését, amelyen kiderül, hogy az eddigiekhez képest miként változik a BZSH vezetőségének összetétele.

Az elnökjelöltek bemutatkozása>>>

A fontosabb napirendi pontok:
A BZSH elnökének, ügyvezető igazgatójának, elöljáróságának, számvevő és számvizsgáló bizottságának, valamint választási- és jelölőbizottságának a megválasztása,

A jelöltek: 
1. BZSH Elnök:
Ács Tamás
Kőszegi Zoltán
Kiss Henriett
Mester Tamás

2. BZSH ügyvezető igazgató:
dr.Kunos Péter

3. BZSH elöljáróság
Árvai Gábor – Dózsa
Beer György – Dózsa
Benedek István Gábor – Hegedűs
Fináli Péter – Hunyadi
Fonó Gábor dr. – Lágymányos
Gádor György dr. – Páva
Gerő Péter – Zugló
Héber Gábor dr. – Hegedűs
Heisler András – Lágymányos
Horváth József – Lágymányos
Kálmán Tamás – Bethlen
Kardi Judit dr. – Hunyadi tér
Kerényiné Rippner Zsuzsa – Délpest
Keszler Gábor – Bethlen tér
Kiss Henriett – Zugló
Kőszegi Zoltán – Buda-Óbuda
Kurucz Ákos dr. – Nagyfuvaros
Mester Tamás – Nagyfuvaros
Müncz László – Hegedűs
Nádel Tamás – Dohány
Rosenfeld Sándor – Bethlen
Róna Iván dr. – Zugló
Rónai Tamás dr. – Hegedűs
Rusz Zoltán dr. – Dohány
Singer Andrásné – Hegedűs
Stern Péter – Lágymányos
Szántó György – Bethlen
Szerb Gábor – BZSH ORZSE
Tordai Péter – Buda-Óbuda
Urbán Iván – Zugló
Vadász Gáborné – BZSH ORZSE
Várnai György dr. – Hegedűs
Zallel János dr. – Dohány

4. BZSH Számvevő és Számvizsgáló Bizottság
Ács Tamás – Dohány
Deutsch László – Dohány
Gémesi Róbert – Nagyfuvaros
Kerényiné Rippner Zsuzsa – Délpest
Keszler Gábor – Bethlen
Kőszegi Zoltán – Buda-Óbuda
László Gábor – Dohány
Lengyel Dávid – Hunyadi
Mester Tamás – Nagyfuvaros
Müncz László – Hegedűs
Róna Iván dr. – Zugló
Sárközy Gyula – Bethlen
Singer Péter – Buda-Óbuda
Szinai T. József – Szeretetkórház
Tamás Péter – Újpest

5. Választási Bizottság
Beer György – Dózsa
Fináli Péter – Hunyadi
Kurucz Ákos dr. – Nagyfuvaros
Gádor György dr. – Páva
Gémesi Róbert – Nagyfuvaros
Gerő Péter – Zugló
Horváth József – Lágymányos
Kende-Vasa Irén – Lágymányos
Keszler Gábor – Bethlen
Kurucz Ákos dr. – Nagyfuvaros
Máté György – Újpest
Stern Péter – Lágymányos
Singer Andrásné – Hegedűs
Streit Gábor – Nagyfuvaros
Zallel János dr. – Dohány

Az egyes pozíciókra az összeférhetetlenségi szabályok az alábbiak:
Az elöljáróság választott tagja nem lehet olyan személy, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója a Hitközség alkalmazottja, vagy vezető tisztségviselője, vagy egyéb rendszeres ellenérték fejében feladatellátással, munkavégzési kötelezettséggel járó más jogviszonyban lévő feladatelvégzésre jogosultja. Az esetleges fenti viszonyt a megválasztást követő 30 napon belül a megválasztott elöljárósági tag, illetve közeli hozzátartozója tartozik megszüntetni, ennek hányában a választás érvénytelen.

Az elnök nem lehet olyan személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a Hitközség alkalmazottja, vagy egyéb rendszeres ellenérték fejében feladatellátással, munkavégzési kötelezettséggel járó más jogviszonyban lévő feladatelvégzésre jogosultja. Az esetleges fenti jogviszonyt a megválasztását követő 30 napon belül a megválasztott elnök, illetve közeli hozzátartozója tartozik megszüntetni, ennek hiányában a választás érvénytelen.

Az ügyvezető igazgató másodállást, mellékfoglalkozást nem vállalhat, kivéve, ha a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége ügyvezető igazgatójaként alkalmazza, a Hitközségnél társadalmi tisztséget – a képviselőtestületi tagságon túlmenően – nem tölthet be. Az ügyvezető igazgató nem lehet olyan személy, akinek közeli hozzátartozója a Hitközség alkalmazottja; vagy egyéb rendszeres ellenérték fejében feladatellátással, munkavégzési kötelezettséggel járó más jogviszonyban lévő feladatelvégzésre jogosultja. Az esetleges fenti jogviszonyt a megválasztását követő 30 napon belül a megválasztott ügyvezető igazgató, illetve közeli hozzátartozója tartozik megszüntetni. Ennek hiányában a választás érvénytelen.

A számvevő és számvizsgáló bizottság tagja nem lehet olyan személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a Hitközséggel munkaviszonyban vagy egyéb rendszeres ellenérték fejében feladatellátással, munkavégzési kötelezettséggel járó más jogviszonyban lévő feladatelvégzésre vonatkozó jogviszonyban áll, aki a Hitközséggel üzleti kapcsolatot tart fenn, vagy valamely vezető tisztséget tölt be a Hitközségben, kivéve a körzeti elöljárósági tagságot.

Tájékoztatjuk a t. Jelölteket, hogy a választási szabályzat az alábbi kommunikációs csatornákat biztosítja: A jelöltek a választás előtt és annak napján a Közgyűlés előtt rövid ismertetőt adhatnak programjukról. A jelöltek a választást megelőzően programjuk ismertetésére azonos eséllyel vehetik igénybe a BZSH – MAZSIHISZ jóváhagyása esetén a szövetségi – közösségi és egyéb média lehetőségeit. A Választási és Jelölő Bizottság által véglegesített – a jelöltek nevét tisztségenként elkülönítve – tartalmazó listát a BZSH székházában a választási Közgyűlés napját megelőző nyolc nappal közszemlére kell tenni, és a BZSH közösségi médiafelületeken megjelentetni. A pótjelölteket a pótjelölési szakasz lezárultát követő egy napon belül kell a BZSH közösségi médiafelületeken megjelentetni.

A közgyűlés eseményeiről facebook oldalunkon élőben adunk részletes tájékoztatást, az eredményeket weboldalunkon a választásokat követően közzétesszük.