Ma este beköszönt Szukkot ünnepe

Ma este beköszönt Szukkot ünnepe

Ma este hat óra után két perccel beköszönt Szukkot (סוכות) ünnepe, amely a három zarándokünnepünk egyike.

Ha nem lenne koronavírus járvány, akkor péntek estétől kezdve csak a sátorban étkezhatnénk. Ezen az ünnepen kenyeret, süteményt és más tésztát, bort, és az Izrael földjén honos gyümölcsöket (szőlőt, fügét, gránátalmát, datolyát, olajbogyót) csak a sátorban szabad enni.
Ezek fogyasztása előtt külön áldást is mondunk:
„Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Világ Ura, ki megszentelt minket parancsolataival, és meghagyta nekünk, hogy sátorban lakjunk.”

“וְאִילוּ לַעֲשׂוֹת סוּכָּה לֹא מְבָרֵךְ…”

Fontos micva Szukkotkor a négyféle növény az etrog, a luláv, a ha­dász és az árává beszerzése, és a belőlük készített csokorral az Örökkévaló előtti örvendezés. “Fontos ügyelni arra, hogy a csokor háláchikus szempontból megfelelő legyen. Elsősorban a következő dolgokat kell figyelni: a lulávnál azt, hogy a pálma lombja legyen teljesen zárt, ne ágazzanak szét a levelei, illetve a „gerince” ne legyen hasadt. Az etrognál a legfontosabb, hogy a hegye ne hiányozzon.”

A lulávot, a hádászt és az árávát csokorba kell kötni, úgy hogy a lu­láv jobb oldalán három hádász, és a bal oldalán két árává legyen. Az etrogot nem tesszük közéjük. A bal és jobb oldalon egy-egy árávát és hádászt, illetve középre még egy hádászt kell tenni.

A sátor a szerénység és a megelégedettség jelképe is. És aki megelégedett, az gazdag. “Ki a gazdag? – Ki örvend osztályrészének” (Ávot). Az osztályrész kevés is lehet. A sátorban is lehet örülni, és az úri palotában is szomorkodni.
Végül a sátor jelképezi a zsidó egységet is. Bizonyos mértékig a szukkoti sátor is – a széderestéhez hasonlóan – közös élmény a vallásos és a nem vallásos rétegek gyermekei számára. A sátor díszítése, felállítása, gallyakkal való befedése nemcsak a vallásos zsidó életében jelent ünnepi tevékenységet.

A sátor a béke és a vendéglátás szimbóluma. Az ünnepre rendelt prófétai szakasz (Háftárá) a népek Jeruzsálembe özönlését jövendöli Szukkot ünnepén. A sátor (Szukkát sálom) – a béke sátra lesz az idők végén, amikor népek sokasága foga azt ünnepelni. Az ünnepre rendelt Háftárá erről szól.
“És lészen az összes népek maradéka Jeruzsálembe jön évenként leborulni az Örökkévaló, a Seregek Ura előtt és ünnepelni fogják Szukkot ünnepét”.


Közösségünk minden tagjának Boldog Szukkotot kívánunk!
!חג סוכות שמח