Ma délután tartja soron következő közgyűlését a BZSH

Ma délután tartja soron következő közgyűlését a BZSH

A Budapesti Zsidó Hitközség tisztelettel meghív minden érdeklődőt a 2017. november 30-án (csütörtökön) 16 órakor tartandó közgyűlésére, amelyre a Síp utca 12. szám alatti székház Dísztermében kerül sor.

Napirendi pontok:
1. 2018. évi költségvetés tárgyalása, vita és határozathozatal (előadók: dr. Kunos Péter, Paszternák Tamás, számvevő és számvizsgáló bizottság képviselője az Alapszabály 52. §-a alapján) ,

2. Választási Szabályzat módosítása, vita és határozathozatal (előadó: dr. Rosta Márton),

3. Számvevő és Számvizsgáló Bizottsági tag (Sárközy Gyula) visszahívási indítványnak tárgyalása, vita és titkos határozathozatal (előadó: Budai Lászlóné SzSzB elnök-asszony) ,

4. Pótválasztás 2 elöljárósági helyre és a számvevő és számvizsgáló bizottsági hely(ek)re a visszahívási indítvány eredményétől függően 1, vagy 2 üres mandátum vonatkozásában ,

5. Különfélék,

A fenti napirendi pontok Hitközségünk működése szempontjából kiemelkedő jelentőségűek, ekként felkérjük a BZSH Küldötteket, hogy jelenlétükkel a közgyűlés határozatképességét folyamatosan biztosítani szíveskedjenek.


Jelölések a 2017. november 30.-i BZSH pótválasztásra:

BZSH elöljárósági tagnak 2 üres mandátumra:
Kerényiné Rippner Zsuzsa
– Rónai Tamás dr.
– Szerb Gábor
– Tordai Péter

BZSH számvevő és számvizsgáló bizottsági tagnak 1 ill. visszahívási indítvány eredményétől függően 2 üres mandátumra:

Jelenleg nincs jelölt