A Zoomon tartja csütörtöki közgyűlését a BZSH

A Zoomon tartja csütörtöki közgyűlését a BZSH

Az ismét egyre jobban terjedő koronavírus járvány miatt a Budapesti Zsidó Hitközség vezetése úgy döntött, hogy a 2020. szeptember 3-án, csütörtökön délután 16 órakor esedékes közgyűlését elővigyázatosságból nem a Síp utcai székházban, hanem virtuálisan, a Zoomon tartja meg.

A részvételhez a közgyűlési tagok személyes regisztrációs kódot kapnak, majd egyedi ZOOM csatlakozási linket.

A regisztrációt legkésőbb 2020. szeptember 3-án (csütörtök) 9.00 óráig kell elvégeznie a közgyűlési tagoknak.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a Közgyűlés tagjainak több mint fele jelen van.
Kérjük az i.t. küldötteket, hogy a napirenden szereplő témák fontosságára tekintettel jelenlétükkel a közgyűlés határozatképességét folyamatosan megőrizni szíveskedjenek.

A BZSH közgyűlés napirendi pontjai:
Nyitóima
1. A BZSH 2019. évi költségvetési zárszámadásának tárgyalása, felmentvény megadása az ügyvezető igazgató és az elnök részére, vita és határozathozatal
(előadók: dr. Kunos Péter és Paszternák Tamás),

2. A BZSH 2020. évi költségvetés módosításának megtárgyalása, vita és határozathozatal
(előadók: dr. Kunos Péter és Paszternák Tamás),

3. Különfélék,