Következő hetiszakaszunk: Chájé Szárá (חַיֵּי שָׂרָה)

Következő hetiszakaszunk: Chájé Szárá (חַיֵּי שָׂרָה)

hajesaraElérkeztünk Chájé Szárá (חַיֵּי שָׂרָה) hetiszakaszához, amelynek jelentése: “Sára élete”. Ellentmondás, de a szidra nem Sára életéről, hanem haláláról szól. Ha pontosan fordítjuk a biblia szövegét, akkor Sára éveinek száma, mikor meghalt, száz év és húsz év és hét év volt. Bölcseink szerint a 127 év azért van így részletezve, mert olyan szép volt száz éves korában, mint hajdan 20 éves korában és olyan ártatlan húsz éves korában, mint hajdan hét éves korában. A magyarázók szerint Izsák megkötözését az Akédát, a Sátán elmondta Sárának, de azt elfelejtette elmesélni, hogy Izsák megmenekült. Sára anyai szíve megrepedt, holtan rogyott össze.

Ábrahám hét fiaitól megvásárolta a Machpéla barlangját és a hozzá tartozó birtokot temetkezési helyül, 400 ezüst sékelért. Konvertibilis valutáért, vagy ahogy írva vagyon, “sekel…, amilyen a kereskedők közt forgalomban van.”

Három földvásárlási akciót ír le a Biblia. Az elsőt említettük, a második Jákob ősatya Schem városát, 100 keszitáért vásárolta meg. Dávid király pedig Jebusz királyától a Szentély helyéért adott pénzt.

A szakasz először írja le a temetést, melyből megtudjuk, hogy a holtakat el kell földelni, az akkor divatos égetéseknek vallásunkban nincs helye.

Leírja még a szidra az első lánykérést. Eliezer, a hűséges szolga Bétuel házába megy, hogy feleségül kérje Rebekát, gazdája fia, Izsák részére. Bétuél sorsa rejtély. Igen szűkszavú az Írás, de kétségtelen, hogy reggel Lábán, a testvér búcsúztatjá el a hugát. Ábrahám “megtért” őseihez. Őt is a Máchpéla barlangjába temették el Sára mellé.