Konferenciát tartanak Sinkó Ervin halálának 50. évfordulóján

Konferenciát tartanak Sinkó Ervin halálának 50. évfordulóján

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara (BTK) Sinkó Ervin halálának 50. évfordulóján közösen kétnapos emlékkonferenciát rendeznek 2017. március 27-28-án a BTK Kari Tanácstermében.

Sinkó Ervin életútját és életművét értelmezik írók, történészek, irodalmárok és filozófusok. Minden szóba kerül majd, ami látszólag elsüllyedt az elmúlt századdal együtt és közben mégis aktuális.

Egy magyar zsidó kisebbségi író, aki 1919-ben ott van a Tanácsköztársaság vezetői között és a vörösterror ellenségeként „szemináriumot” tart a levert monitorlázadás résztvevőinek. Hontalanként járja körbe Európát és lesz alkalma a tisztogatások időszakában kiábrándulni Sztálin Szovjetuniójából. Megírja a Tanácsköztársaság regényét, az Optimistákat és a „kiábrándulás” történetét is Egy regény regénye címmel. Élete utolsó évtizedeit Tito Jugoszláviájában tölti, ahol megalapítja az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékét, a kisebbségi magyar felsőoktatás és értelmiségi utánpótlás-képzés legfontosabb vajdasági intézményét.

A program:
Optimisták: megváltás és társadalom
2016. március 27. hétfő, 13.00-16.30

13.00 óra: Ünnepélyes megnyitó
Heisler András, a Mazsihisz elnöke és Kulcsár Szabó Ernő akadémikus, professzor, az ELTE Irodalom és Kultúratudományi Intézetének volt vezetője

13.15
Ablonczy Balázs történész (MTA Történettudományi Intézet) – „A regény Párizsáról” – Sinkó Ervin és a franciaországi magyar kommunista mozgalom kapcsolatáról az 1930-as években

13.40
Lichtmann Tamás irodalomtörténész (OR-ZSE) – Profán messianizmus és hívő marxizmus összefüggéseiről

14.05
Losoncz Alpár filozófus (Újvidéki Egyetem) – Sinkó Ervin1945 utáni jugoszláviai „szerepeiről”

14.50
Schein Gábor író – „Az emberiség történelmé”-ről és az „emberbogár”-ról

15.15
Szécsi Noémi író – Az 1910-es évek és a Horthy-korszak magyar baloldali női szerepmintáiról

15.40
Tamás Gáspár Miklós filozófus – A Szemben a bíróval utolsó mondatáról és az erőszak kérdéséről

Regények regényei: a forradalmi esztétika
2016. március 28. kedd, 9.30-13.00 óra

9.30
Csányi Erzsébet irodalomtörténész (Újvidéki Egyetem) – A forradalmi esztétikáról

9.55
Faragó Kornélia irodalomtörténész (Újvidéki Egyetem) – Sinkó Ervin regényes világkoncepcióiról

10.25
Hammerstein Judit irodalomtörténész (Balassi Intézet) – „Egy optimista feljegyzései”-ről, a két világháború közötti korszak magyar íróinak Szovjetunió-élményéről

11.10
Radics Viktória író – Sinkó és Mirosav Krleža moszkvai naplójegyzeteiről

11.35
Thomka Beáta irodalomtörténész (Pécsi Tudományegyetem) – Irodalomról és töredékességről

12.00
Végel László író – „A honfoglalás lehetetlenségéről”, az univerzális kisebbségiség tapasztalatáról