Készülhetünk Sávuotra, csütörtökön este beköszönt a Tóraadás ünnepe

Készülhetünk Sávuotra, csütörtökön este beköszönt a Tóraadás ünnepe

savuotsamKezdhetünk ismét készülődni, hiszen csütörtökön este beköszönt következő ünnepünk Sávuot (שבועות).
Ez az ünnep a Tóra adásának állít emléket, de mivel mint a többi zarándokünnep, ez is kapcsolatos a mezőgazdasággal, a termés zsengéjének és az aratásnak napja is.
Beborítjuk virággal otthonainkat és zsinagógáinkat, mert ahol a kinyilatkoztatás történt, a Szináj hegyén szintén nyíltak, bimbóztak, virultak a virágok. Másrészt a növények jelzik a természet zöldülését, megújulását, pompáját.

Az első nap Mózes II. könyvéből a 19-es és 20-as fejezetet recitáljuk. Ezek leglényegesebb része a Tízparancsolat, melyet állva hallgathatnak meg a jelenlévők. Második nap Mózes V. könyvéből, a 14. fejezet 22. énekétől, a 16. fejezet 18. énekéig olvassuk a szent szöveget, amelyek a különböző mezőgazdasági törvényekről szól és a zarándokünnepek felsorolásával foglalkozik.

Az első nap Tóra olvasása előtt a XI. században élt Meir Nehorai, Worms és Mainz, Rajna menti városok előimádkozójának 90 soros versét az Akdamut-ot énekeljük el hagyományos dallammal. ( jelentése: “engedélykérés”) Szép, költői képpel kezdődik. Ha a föld, hegyek, völgyek írótoll lenne, az égbolt papír, a vizek, a tenger, folyók, patakok mind tinta lenne, a világ lakósai íródeákok volnának és éjjelnappal írnának, akkor sem tudnák I.-ten dicsőségét ábrázolni, szavakkal kifejezni, leírni.

Sok templomban felolvassák Ruth könyvét, mert dédanyja volt Dávid királynak, akinek születése és halálának napja ez időre esett. 150. zsoltárának emlékére 150 gyertyát is gyújtanak nagyobb templomokban.

Sávuot, a Tóra-adás ünnepe, Izraelben egy, a világ más részein, azaz a diaszpórában kétnapos ünnep.

Sávuot szó szerint a Hetek Ünnepe, mivel pontosan hét héttel van Peszách után, és egybecseng az ómer-számlálás 49 napját követő ötvenedik napjával. Innen a magyar „Pünkösd” elnevezés; ez a görög „Pentakosion” = ötven szóból származik.

Az ünnep imarendje, és minden előírása megegyezik a másik két zarándok-ünnepével, valamint a szombatra vonatkozó tilalmak, természetesen, erre a napra is vonatkoznak.

Szokás Sávuot éjszakáját ébren tölteni, és a Tórát tanulmányozni. Ez köt össze bennünket a Szináj hegyi Tóra-adás emlékével.

Ilyenkor általában tejes ételeket esznek. Ennek a szokásnak folklorisztikus okai vannak. A zsinagógákban Rút történetét olvassák fel.

Az ünnep második napján Mázkirt mondunk a halottainkért.


Sávuot egyik legszebb zsinagógai dala az Ákdámut(אקדמות)-áskenáz kiejtéssel: Ákdómusz-, amelyet Meir ben Jichak rabbi által alkotott XI. században, a mai Németország területén fekvő Wormsban: