Jön a Pészach, így elsőszülöttek böjtje, maceszpénztár létesítése

Jön a Pészach, így elsőszülöttek böjtje, maceszpénztár létesítése

Pészach (פסח) beköszöntének napján, tehát most szerda reggeltől a férfi elsőszülötteknek böjtölniük kell Erev Peszachig, vagyis estig.
Azért böjtölnek, hogy visszaemlékezzenek az egyiptomi elsőszülöttek halálára és a zsidó elsőszülöttek csodálatos megmenekülésére. Ez a böjt tulajdonképpen az Örökkévaló iránti hála kifejezését szolgálja, amiért a tizedik egyiptomi csapás során megkímélte Izrael gyermekeinek elsőszülöttjeit.

A Tóra több helyütt említi, hogy minden elsőszülött fiút az Örökkévalónak kell szentelni.
“Mert enyém minden elsőszülött; a mely napon megvettem minden elsőszülöttet Egyiptom országában, megszenteltem magamnak minden elsőszülöttet Izraelben, embertől baromig: enyéim legyenek. Én vagyok az Örökkévaló.”

Az elsőszülöttek böjtje (תענית בכורות) során, amely napkeltével veszi kezdetét és egészen napnyugtáig tart tilos az étel és az ital fogyasztása.
A böjt utáni első étkezés az elsőszülöttek számára maga a Széder esti vacsora.

A bölcsek rendelkezése szerint ezt a böjtöt “meg lehet váltani” valamely örömteli vallási eseményen való részvétellel. Ilyen lehet egy talmudi traktátus tanulásának a befejezésekor tartott lakoma, egy brit milá, vagy egy házavatás.

Bár szorosan nem az elsőszülöttek böjtjéhez kapcsolódik, de érdemes ismételten kihangsúlyozni, hogy ezen az ünnepen különlegesen fontos micva a szegények pészáchi szükségleteiről gondoskodni. Régi hagyomány a zsidó közösségekben az úgynevezett maceszpénztár (מעות חיטים). Ez úgy néz ki, hogy a zsidó közösségekben pészáchi vagy maceszalapot létesítenek a helyi és a távolabbi zsidók megsegítésére. Ennek oka, hogy egyetlen zsidó sem ülhet neki a széder megtartásának addig, míg erejéhez képest hozzá nem járult a rászorulók széderéhez.