A Győzelem Napja – 75 éve fejeződött be a Második Világháború az európai kontinensen – Mester Tamás BZSH elnök ünnepi gondolatai

A Győzelem Napja – 75 éve fejeződött be a Második Világháború az európai kontinensen – Mester Tamás BZSH elnök ünnepi gondolatai

Az egyik legsötétebb embertelen és népirtó rendszer felett aratott győzelmét ünnepli Európa minden év május 8. napján. Berlin külvárosában, Karlshortsban 1945. május 8-án a német fegyveres erők aláírták a teljes és feltétel nélküli megadásról szóló dokumentumot. Az aláírás helyszíne a karlshorsti katonai műszaki iskola nagyterme volt.

A kapitulációs okmány rögzítette: „1. Mi alulírottak, a német véderőfőparancsnokság nevében ezennel kijelentjük, hogy az összes ez idő szerint német parancsnokság alatt álló szárazföldi, tengeri és légierők feltétel nélkül kapitulálnak a szövetséges expedíciós erők főparancsnoka és egyidejűleg a Vörös Hadsereg főparancsnoksága előtt.

2. A német véderőfőparancsnokság haladéktalanul kiadja a parancsot az összes német katonai, haditengerészeti és légügyi hatóságoknak, valamint az összes német ellenőrzés alatt álló fegyveres erőknek, hogy 1945. május 8-án közép-európai idő szerint 23 óra 01 perckor szüntessenek be minden aktív katonai műveletet, maradjanak az ebben az időpontban elfoglalt állásaikban és teljesen fegyverezzék le magukat, átadva fegyvereiket és felszerelésüket a helyi szövetséges parancsnokoknak vagy a szövetséges főparancsnokságok által kijelölt tiszteknek. Egyetlen hajót, tengeri járművet vagy repülőgépet sem szabad elsüllyeszteni, illetőleg elpusztítani, sem azok törzsét, gépezetét vagy felszerelését, sem pedig különféle gépeit, fegyverzetét, készülékeit és általában semminemű hadviselésre alkalmas technikai eszközeit megrongálni.”

A történelmi dokumentum aláírói a náci Németország részéről Wilhelm Bodewin Johann Gustav Keitel vezérőrnagy, Hans-Georg von Friedeburg tengernagy és Hans-Jürgen Stumpff vezérezredes voltak, míg a szövetséges haderők részéről a fegyverletétel elfogadását Dwight Eisenhower tábornok helyettese, Carl Spaatz tábornok, az Egyesült Államok hadászati légi erejének parancsnoka, Arthur Tedder, a brit légierő marsallja, J. de Lattre de Tassigny tábornok, a francia hadsereg főparancsnoka és Georgij Zsukov marsall, a szovjet fegyveres erők legfelsőbb főparancsnokának helyettese látta el kézjegyével.

A kapituláció közép-európai idő szerint 22.43. perckor került aláírásra, Moszkvában már másnap 00.43. percet mutatott az óra, ezért Európában május 8-án, míg a volt szovjet utódállamokban május 9-én ünneplik a Győzelem Napját.

Az azóta eltelt 75 évben sokat fordult a történelem kereke, a második világháború által életre hívott kelet-nyugati világrend, mint felosztás megszűnt, az egykori náci birodalom romjai helyébe példaértékű demokratikus országként, gazdasági világhatalomként az egységes Németország lépett. A zsidóság vészkorszakbeli tragédiájára pedig – a diaszpórai zsidóság második otthona – Izrael Állam léte és ereje adta meg a történelmi választ.

Az emlékezés kötelezettsége minden jóérzésű ember számára továbbra is fennáll: Mindörökké éljenek az emlékezetünkben a dicsőséges szövetséges haderő hős katonái!

Mester Tamás
a Budapesti Zsidó Hitközség
elnöke

A fotón A Hitler-ellenes koalíció résztvevőinek emlékműve a moszkvai Győzelem Parkban (készítette: Müller Gabriella KIS TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS – A GYŐZELEM NAPJA című saját írásához)