Felhívás ajánlattételre

Felhívás ajánlattételre

A Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH), mint ajánlatkérő beszerzési eljárást hirdet „Vállalkozási szerződés keretében a Budapest X., Kozma utca 6. szám alatti ingatlanon (Izraelita temető) lévő Holocaust (Mártír) emlékmű felújításának második fázisa” tárgyban.

A kivitelezési munkák során sor kerül az első fázisból kimaradt 2 faltest felújítása és 1 új – mártírtáblák fogadására alkalmas – faltest építése az ajánlatkérés részét képező Műszaki dokumentációban és Vállalkozási szerződéstervezetben részletesen meghatározottak szerint.

A beszerzési eljáráson történő részvételhez írásbeli jelentkezés benyújtása szükséges.

A jelentkezéseket az ajánlatkérő megbízásából eljáró dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda alábbi e-mail címére kell megküldeni: drmolnar@mugyved.axelero.net.

A jelentkezésben fel kell tüntetni az alábbiakat:
– „Jelentkezés beszerzési eljárásra: Vállalkozási szerződés keretében a Budapest X.,
Kozma utca 6. szám alatti ingatlanon (Izraelita temető) lévő Holocaust (Mártír)
emlékmű felújításának második fázisa”,
– A jelentkező neve, székhelye,
– A jelentkező e-mail címe, ahová a beszerzési eljárás iratai megküldhetőek.

A jelentkezés benyújtásának határideje:
2017. június 16. 10.00 óra

A jelentkezési határidő lejártát követően a beszerzési eljárás iratait az ajánlatkérő
megbízásából eljáró dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda küldi meg elektronikus úton a
jelentkezésben megadott e-mail címre.