December 13-án BZSH közgyűlés

December 13-án BZSH közgyűlés

A Budapesti Zsidó Hitközség tisztelettel meghív minden érdeklődőt a 2018. december 13-án (csütörtökön) 16 órakor tartandó közgyűlésére, amelyre a Síp utca 12. szám alatti székház Dísztermében kerül sor.

Napirendi pontok:
1. A BZSH 2019. évi költségvetésének tárgyalása, vita és határozathozatal (előadók: dr. Kunos Péter, Paszternák Tamás, számvevő és számvizsgáló bizottság képviselője az Alapszabály 52. §-a alapján),

2. A Gyömrő, belterület 690/2 hrsz. és a Gyömrő, belterület 732 hrsz. alatti ingatlanok elidegenítéséről vita és határozathozatal (előadók: dr. Kunos Péter, dr. Rosta Márton),

3. Különfélék,

Kérjük a Tisztelt Küldötteket, hogy részvételükkel a közgyűlés határozatképességét folyamatosan megőrizni szíveskedjenek.

Örömmel vesszük a napirendi pontokkal kapcsolatos esetleges írásos észrevételeiket, kérdéseiket, ezzel is elősegítve a közgyűlés érdemi vitáját.