Csütörtökön tartja online közgyűlését a BZSH

Csütörtökön tartja online közgyűlését a BZSH

A Budapesti Zsidó Hitközség éves közgyűlését 2020. december 17-én, csütörtökön 17 órakor
tartja, a járványhelyzet miatt ezúttal nem a Síp utcai székházban, hanem Zoom-on.

A közgyűlés kezdete előtt hanukai gyertyagyújtásra és nyitóimára kerül sor dr. Frölich Róbert főrabbi és Fekete László főkántor közreműködésével.

Egy fő napirendi pontot kell megtárgyalnia a közgyűlésnek, a BZSH 2021. évi költségvetését, emellett természetesen más is szóba kerülhet az online találkozó második részében.

Napirendi pontok:
1. A BZSH 2021. évi költségvetésének megtárgyalása, vita és határozathozatal (előadók: dr. Kunos Péter és Paszternák Tamás),
2. Különfélék

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a Közgyűlés tagjainak több mint fele jelen van.
Kérjük a küldötteket, hogy jelenlétükkel a közgyűlés határozatképességét folyamatosan biztosítani szíveskedjenek.

A közgyűlésen csak a közgyűlési tagok vehetnek részt, az ott elhangzottakról azonban természetesen élő szöveges tudósításban beszámolunk facebook oldalunkon.