Csütörtökön tartja online közgyűlését a BZSH

Csütörtökön tartja online közgyűlését a BZSH

A Budapesti Zsidó Hitközség következő közgyűlését 2021. december 16-án, csütörtökön 16 órakor
tartja, a járványhelyzet miatt ezúttal sem a Síp utcai székházban, hanem Zoom-on.

A közgyűlés kezdete előtt nyitóimára kerül sor.

Napirendi pontok:
1. A BZSH 2022. évi költségvetésének megtárgyalása, vita és határozathozatal (előadók: dr. Kunos Péter és Paszternák Tamás),

2. Ingatlanértékesítési ügyek megtárgyalása és határozathozatal (előadók: dr. Kilián Tibor és dr. Kunos Péter)

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a Közgyűlés tagjainak több mint fele jelen van.
Kérjük a küldötteket, hogy jelenlétükkel a közgyűlés határozatképességét folyamatosan biztosítani szíveskedjenek.

A közgyűlésen csak a közgyűlési tagok vehetnek részt, ők Zoom belépési jogosultságukat a közgyűlés előtt e-mailben kapják meg.

A közgyűlésen elhangzottakról természetesen élő szöveges tudósításban beszámolunk facebook oldalunkon.