A BZSH elöljáróságának mai határozata

A BZSH elöljáróságának mai határozata

 Alábbiakban olvashatják a BZSH elöljáróságának mai határozatát:

”A Budapesti Zsidó Hitközség elöljárósága úgy határozott, hogy kiáll az emberi méltóság és a személyiségi jogok teljes körű tiszteletben tartása mellett.
Elítéli a személyiségi jogokat és az emberi méltóságot sértő minden megnyilvánulást függetlenül attól, hogy a nyilvánosság mely fórumán, ki által kerül közzétételre. Az Elöljáróság a fenti körbe tartozó és ekként minősülő magatartástól határozottan elhatárolódik.”