Mester Tamás, a BZSH elnökének ünnepi köszöntője

Mester Tamás, a BZSH elnökének ünnepi köszöntője

Szombat este beköszönt Pészach (פֶּסַח), a kivonulás ünnepe. Az alábbiakban Mester Tamás, a Budapesti Zsidó Hitközség elnökének köszöntőjét olvashatják.


Szombaton este köszönt ránk Pészach, a zsidó nép egyiptomi rabszolgasorsból való szabadulásának és a kovásztalan kenyérnek az ünnepe.
A világ minden zsidó közösségében arra emlékezünk, hogy a zsidóság csodálatos módon megmenekült az egyiptomi fogságból, Mózes imájára kettényílt a Vörös-tenger és száraz lábbal kelhettek át rajta őseink. Közös családi étkezéssel ünnepeljük az égből hullott mannát, mellyel az Örökkévaló csodával bizonyította, hogy velünk van.

A nemsokára kezdődő 8 pészachi nap nem csak arra jó, hogy emlékezzünk a zsidóság történelmére és hagyományaink tiszteletben tartására, hanem arra is, hogy visszatekintsünk elmúlt egy évünkre.
A Pészach központi gondolatisága a szabadság, melyre most szinte az egész világ áhítozik. Szabadság alatt most nem a népek önrendelkezési jogát értjük, hanem hogy régi, hétköznapi életünket élhessük, szabadon járhassunk-kelhessünk, barátainkkal találkozva megvitathassuk az élet folyását, a világ dolgait, utazhassunk és nem utolsó sorban, hogy zsinagógáinkban is találkozhassunk végre.
Igen, ilyen apró dolgokból tevődik össze az egyén, illetve a közösség szabadságérzete.

Sajnos ezekre a reménybeli örömteli órákra még várnunk kell, a járvány még mindig tart, hazánkban a napokban szedi a legtöbb áldozatot. Pészach tanításának, a szabadulás ünnepének ma különös aktualitása van, a modern orvostudomány elhozta Mindannyiunknak a régi életünk visszaszerzését biztosító védőoltást.

Idén még szűk körben, de bízom benne, hogy az elkövetkező esztendő Pészach ünnepén családi körben az étkezőasztalok mellett és közösségi széderesték alatt örvendhetünk mindannyian a szabadulás ünnepén!

Addig is, ezen a rendhagyó szédereste figyelmünket a Haggada szövegére, és az Egyiptomból való szabadulás sokszor felidézett történetére összpontosítsuk, de e rendkívüli időkben lássuk meg az ünnep szimbolikus jelentéstartalmát is.

Rabbijaink, Kántoraink a legkülönfélébb csatornákon, kreatívan, proaktív módon, Facebook-on, Zoom-on, YouTube-on, Skype-on, emailben és még ki tudja, hányféleképpen készülnek az ünnepre, kérem kövessék figyelemmel és vegyenek részt az online térben rendezett imákon, tanításokon.

E gondolatokkal kívánok a magyar zsidóságnak – határon innen és túl – kóser és örömteli Pészachot!

Chág Pészach káser veszáméách!
Vigyázzanak Magukra és Szeretteikre!

Mester Tamás elnök
Budapesti Zsidó Hitközség