A szabadságharcban harcoló húszezer zsidó katonára emlékeztek

A szabadságharcban harcoló húszezer zsidó katonára emlékeztek

katonakemlAz 1848−49-es forradalom és szabadságharc zsidó származású honvédhőseire emlékeztek március 15-én, kedden délután Budapesten, a Dohány utcai zsinagóga főbejáratánál – a rendezvény fővédnöke dr. Simicskó István honvédelmi miniszter volt. 1848-ban több ezer zsidó fiatal lépett be a nemzetőrségbe, hogy fegyverrel védje meg a hazát.

Rosenfeld Dániel, a Magyar-Zsidó Szabadságharcosokért Emlékbizottság (MAZSISZEM) alapító elnöke, az esemény főszervezője megemlékező gondolataiban elmondta: szerénység és alázatosság jellemezte azokat a magyar zsidókat, akik a forradalom és szabadságharc eszméiért feláldozták életüket a hazáért.
„Nem volt polgárjoguk, nem volt egyenlőségük mégis vérüket és vagyonukat áldozták a magyar nemzet, az alkotmányos szabadság védelmezésére” – idézte Jókai Mór szavait, majd hozzátette: a Magyarországon élő zsidóság mindenkor a legbuzgóbb híve volt a magyar állameszmének, a szabadságnak.

A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Hivatalának képviseletében dr. Téglás Gyula alezredes mondott beszédet. Hangsúlyozta: a zsidóság szempontjából ez az időszak volt az, amikor polgári és politikai jogok kiterjesztéséről merhettek álmodozni, hiszen ígéret volt az aktuális kor politikai elitjétől arra, hogy ezt el is nyerhetik.
„Ez is egyfajta hajtóerő volt, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc során egyértelműen a haladó politika mellé tegyék le voksukat” – hangsúlyozta az alezredes. Beszédében szólt arról, hogy a honvédség is ebben az időben jött létre. Kiemelte: a honvédsereg létrehozásáról már 1848. május 16-án döntött a felelős minisztérium. Ez az a honvédség, ami kisebb nagyobb megszakításokkal a mai napig létezik.

„Körülbelül húszezerre teszik a kutatók azoknak a zsidó származású katonáknak a létszámát, akik az 1848-49-es a forradalmat követő szabadságharcban a honvédségben szolgáltak” – emelte ki dr. Téglás Gyula. Tanúságként elmondta, hogy minden egyes korban meg kell keresnünk azt a közös nevezőt, ami nemzetünk különböző csoportjainak tagjait egymásmellé hozza, és nemzeti ügyünk mellé állítja.

A Nádasdy Huszár Hagyományőrző Lovas Sport Egyesület ágyús díszlövéseit követően, a résztvevők katonai tiszteladás mellett megkoszorúzták a zsinagóga falán elhelyezett emléktáblát.

(Fotó: honvedelem.hu)