Amikor úttörők voltunk…

Amikor úttörők voltunk…

A magyarországi zsidóság életében sorsfordítónak számított az 1867. évi A zsidók egyenjogúsításáról szóló törvényt 1867. november 25-én terjesztette be Andrássy Gyula gróf miniszterelnök. „Az izraeliták egyenjogúságáról polgári és politikai jogok tekintetében” című javaslatot a képviselőház minden vita nélkül, egyhangúlag, a főrendiház pedig 64 szavazattal 4 ellenében fogadta el.
Az 1867. évi XVII. törvénycikk a hazai zsidóság előtt a társadalmi-gazdasági felemelkedés korábban soha nem ismert, nagyszerű lehetőségeit nyitotta meg.

A törvény mindössze két szakaszból áll:
1. §. Az ország izraelita lakosai a keresztény lakosokkal minden polgári és politikai jog gyakorlására egyaránt jogosítottaknak nyilváníttatnak.

2. §. Minden ezzel ellenkező törvény, szokás vagy rendelet ezennel megszüntettetik.”

Ez a törvény a maga korában, Európában is egyedülálló volt a zsidóság egyenjogúságának megteremtése terén.

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület és a Magyarországi Zsidó Örökségért Közalapítvány a törvény elfogadásának 150. évfordulóján emléktáblát avatott a budapesti Olasz Kulturális Intézet falán (VIII. Bródy Sándor u. 14.), az egykori a Képviselőház falán.

Hiába terveztek azonban rövid megemlékezést, az emléktábla megkoszorúzását az idei évfordulón, erre a vírusjárvány miatt nem kerülhet sor. Azt kérik azonban, hogy aki arra jár, álljon meg egy pillanatra és gondolkodjon el az akkor politikusok felelős gondolkodásán.