A BZSH egymillió forintot adományoz a Notre Dame felújítására

A BZSH egymillió forintot adományoz a Notre Dame felújítására

A BZSH, Közép-Európa legnagyobb zsidó hitközsége, katolikus testvéreink fájdalmában osztozva 1.000.000 forintot adományoz a párizsi Notre-Dame székesegyház felújítására.

Felajánlásunk súlya igazodik a budapesti zsidóság történelmi szerepéhez, jelenlegi lehetőségeihez.

Remélem, hogy imáink nyomán katolikus testvéreink mihamarabb újra méltó pompájában tündöklő katedrálisukban fohászkodhatnak a minket mindörökre összekötő Ö.valóhoz.

Egyben felkérem hittestvéreimet, hogy mindenki lehetőségéhez mérten csatlakozzon a felajánlásunkhoz.
A BZSH számlaszáma: 11707024-20228521.
A közleménybe szíveskedjenek beírni “Notre-Dame”

Mester Tamás
a Budapesti Zsidó Hitközség elnöke

A BZSH mellett a Dohány Zsinagóga Alapítvány további egymillió forintot ajánlott fel a Notre Dame felújítására, mely összeget át is utalnak a székesegyház számlaszámára.