Scheiber Sándor Gimnázium

DSC_9539A budapesti Zsidó Gimnáziumot 1919-ben alapították. Épületét, amely korának egyik legmodernebb létesítménye volt, 1923-ban adták át az Abonyi utcában. Demokratikus légkör, a zsidó hagyományok megismertetése és ápolása, az általános emberi kultúra tisztelete ezek jellemezték az iskolát, amelynek falai között sok hazai és nemzetközi elismerést elnyert tudós nevelkedett.

Az 50-es években az épületet államosították, az iskola a Rabbiképző épületébe költözött, és 1965-től Anna Frank Gimnázium néven működött tovább. Az iskola diákjai, különösen a kórus komoly szerepet vállalt a zsidó kulturális életben.

A 80-as években a tanulói létszám növekedni kezdett, így elkerülhetetlenné vált egy új, megfelelő épület kialakítása. Az iskola új épületének fedezetéül az Abonyi utcai alma mater fejében kapott állami kártérítés szolgált.

Csodálatos, modern, jól felszerelt épületünkben a tanítás 1998-ban indult. Az 1-6. osztályok az 1. emeleten kaptak helyet, a 2. szint a gimnáziumé. A 3. emeletet a kiemelkedő felszereltségű természettudományos előadók és laborok foglalják el. A könyvtár és a rajzolásra, kerámiázásra alkalmas művészeti terem a negyediken, a két, minden modern ismeret elsajátítására alkalmas számítástechnika terem a földszinten várja a tanulókat.

Az iskola ma Scheiber Sándor nevét viseli. A tanulói létszám alapján az iskola vezetői igazolva látják küldetésük helyességét, hogy bensőséges, derűs, gyermekszerető légkörben, általános műveltséget és modern ismereteket egyaránt nyújtva, a zsidó vallást és szokásokat ismerő, erős identitású, közösségünk iránt elkötelezett emberekké neveljék a rájuk bízott tanulókat.


Benjamin óvoda

A Benjaminban együtt gyakorolják, tanulhatják a gyerekek a zsidó kultúra értékeit, hagyományait, szokásait, s egyben teljes mértékben betöltve az óvoda szokásos funkcióját is. A folyamatos napirenden belül a játék segítségével „tanítják” azokat a tudástartalmakat és zsidó hagyományokat, amelyek alapjául szolgának a zsidó életmódnak.

A hétköznapokban az óvoda dajkái pedagógiai asszisztensi feladatokat látnak el. Vegyes csoportokban dolgoznak, mert az óvoda irányvonala, hogy a különböző korosztályok együttes életéből fakadó lehetőségek és élmények nagyon jó hatással vannak a személyiség fejlődésére.

A családias légkör megteremtésével elérték, hogy az óvoda „nyitott szelleme” a családok felé is kisugárzik.

Előtérbe helyezték a játék munka tanulás hármas eszközrendszerén belül a játékot, ugyanakkor törekszenek arra, hogy e három tevékenység ne különüljön élesen el a gyakorlatban.

Az óvodába járó gyermekek Budapest egész területéről, illetve esetenként külföldről járnak az intézménybe egész vagy részidőt töltve az óvodában.

Olyan iskolaérett gyerekeket szeretnének nevelni, akik jól ismerik a magyar kultúrát, melyben élnek, ugyanakkor természetessé válik zsidóságuk is és az ebből fakadó sajátosságok szokássá válnak. Elsősorban tehát fontosnak tartják a zsidó identitás erősítését, de egyben a magyar társadalomban való élés tényét is. Ebből következően meg kell találni, helyzetükből fakadóan különösen hangsúlyossá kell, hogy váljon a másság elismerése, annak nevelése, a türelem, kivárás, az empátiára nevelés, melynek a napi szintű szituációk megoldását segítik elő. Az öntudat és a tolerancia együttes érvényesülésével alakulhat ki a gyerekekben a szabadságtudat, ugyanakkor az alkalmazkodás igénye és képessége is.

Az óvoda nem kifejezetten vallásos. Tekintve azonban, hogy a zsidó hagyományok és életmód szorosan összefügg a vallási, tradicionális szokásokkal, a gyerekek megismerkednek a biblia egyes elemeivel. Az egyes ünnepek alkalmával megtanulják a dalokat, táncokat, amelyeket a zsidóság hagyományosan ilyenkor énekelni szokott. Hallgatnak meséket, történeteket és megtanulnak egy-egy héber nyelvi kifejezést is.

Az ünnepeket természetesen közösen tartják a szülőkkel.


Anna Frank Kollégium

Az Anna Frank Kollégium 1995-től működik Budapesten, a VI. kerület Révay utca 16-ban.

Három oktatási intézmény, az Amerikai Alapítványi Iskola, a Lauder Javne Általános és Középiskola és a Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium tanulói lakják.

A férőhelyek száma 40 fő, vegyesen fiúk és lányok, külön-külön szinteken. A szobák 3-4 személyesek, külön tisztálkodási helyiségekkel, tanuló, társalgó, TV szobával.
Az intézmény számítógépteremmel, tornaszobával és könyvtárral rendelkezik.


BZSH Külkereskedelmi Szakgimnázium

A Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) a Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központtal (KOTK) és az Európai Nyelvi Díjas módszertanáról ismert STUDIO ITALIA Nyelviskolával szoros szakmai együttműködésben megalapította a Külkereskedelmi Szakgimnáziumot. A BZSH fenntartásában hatékonyan működő európai nívójú és szellemiségű iskola, mely nagy hangsúlyt fektet az idegen nyelvek tanítására is, 2018 szeptemberében nyitja meg kapuit, és máris 12 OKJ-s szakképzés közül kínál választási lehetőséget érettségizett tanulóknak nappali és esti tanrenddel. Elsősorban kereskedelmi, logisztikai, pénzügyi, turisztikai és informatikai területen.

Igazgató: Salusinszky András
Cím: 1134 Budapest, Huba utca 7.
Telefon: (36 30) 193-8275
E-mail: titkarsag@kulkergimi.hu
Weboldal: www.kulkergimi.hu