hetiszakasz

jún
29

Aktuális hetiszakaszunkról: Bólok (בָּלָק)

Ezen a héten a Bólok (Bálák) szidráját olvassuk a zsinagógában. Bálák Moáb királya volt. Aggódva látta Izrael hadi sikereit, előre töréseit és félelmében megoldást keresett.

Bileamért, a pogány prófétáért üzent, a nagy átkozó segítségét kérve. Bálák szorongása alaptalan volt, Izrael gyermekei mindig békét hirdettek, támadás előtt, csak ha nem engedték a békés átvonulást, akkor került sor harcra. Másrészt a Moabiták, Lót leszármazottai voltak, így megtámadásukat az Ö…való szigorúan megtiltotta. Bileám sem örült a felkérésnek. Tudta, hogy Izrael sikerei a Gondviselés akaratából fakadnak, ezzel szembeszállni dőreség.

By akos15 | BZSH . vallás
DETAIL
jún
23

Aktuális hetiszakaszunkról: Chukász (חֻקַּת)

Ezen a héten a Chukász hetiszakaszt olvassák a zsinagógában.

A hetiszakasz elnevezésének jelentése: törvényei. A kifejezést olyan törvényre értik, amelynek racionális magyarázatát a véges felfogásunkkal nem érthetjük. Hibátlan vörös tehenet levágtak, elégettek, cédrusfát, izsópot és karmazsint is tettek a tűzre. Az összegyűjtött hamut vízzel feloldották és meghintették vele azt, aki hulla érintésétől tisztátalan lett. A megérintett tiszta lett, aki hintette, tisztátalan egészen estig.

By akos15 | Egyéb . vallás
DETAIL
jún
16

Aktuális hetiszakaszunkról: Kajrách (קֹרַח)

Ezen a héten a Kajrách hetiszakaszát olvassák a zsinagógákban. Ez volt a neve annak a tekintélyes, nagy tudású levita férfinek, aki pártot ütött Mózes ellen. Egyesek szerint a Reuben családból származó Dátán és Avirám szervezték az összeesküvést, akik nem tudtak belenyugodni, hogy törzsük nem részesült az elsőszülötti kiváltságokból.

By akos15 | vallás
DETAIL
jún
10

Aktuális hetiszakaszunkról: Sölach Löchó (שְׁלַח-לְךָ)

Ezen a héten Mózes IV. könyvéből a Slách Lechá hetiszakaszát olvassák a zsinagógákban. Jelentése: “Küldjél, magadnak” kémeket, akik – ha nektek tetszik, felderítik Kánaán országát, melynek határához elérkeztek. A tizenkét törzs szerint egy-egy férfiú vett részt a műveletben, tizen a visszafordulást javasolták Egyiptomba, ketten, Józsué és Kalév, Mózes sógora, Mirjám férje, az út folytatása mellett foglalt állást. A gonosz közösségnek tehát tíz tagja volt, ezért minden imádkozásunknál tíz igaz ember alkot közösséget velük szemben. Az így összejött közösséget a “létszám”, azaz minján szóval nevezzük.

By akos15 | BZSH . vallás
DETAIL
jún
02

Aktuális hetiszakaszunkról: Beháálotchá (בְּהַעֲלֹתְךָ)

Ezen a héten Beháálotchá heti szakaszát olvassák a zsinagógában. Jelentése: “Mikor meggyújtod” – a mécseseket a Szentélyben. A magyarázók egy más fordítást is alkalmaznak, “amikor magasra lobbantod a mécseseket”, ugyanis nem elég csupán meggyújtani a kanócot, a gyujtás legyen olyan, hogy a láng magasra lobbanva a menora törzse elé világítson a két mécses. Erős legyen a fény!

By akos15 | Egyéb . vallás
DETAIL
máj
27

Aktuális hetiszakaszunkról: Nászó (נָשֹׂא)

Következő hetiszakaszunk: Nászó. Jelentése “vedd fel” – Gerson fiainak számát 30 évestől 50 évesig, ugyanis a leviták ezen korhatáron belül láttak el szent szolgálatot. A pusztai Szentély elkészült. Kirajzolódtak a feladatok. Lévi törzsének gyermekei lettek a papok, ezen belül Áron fiai a kohaniták.
Gerson, Merári, Keháti gyermekei a papoknak segédkező leviták. A Kehátiak szállították a mozgó pusztai Hajlék legkényesebb tartozékait, a frigyszekrényt, a menórát, mindazt, ami a szentek szentélye körül volt található.

By akos15 | vallás
DETAIL
máj
15

Kommentár kettős hetiszakaszunkhoz

Hetiszakaszunk két részre oszlik. Az első részben a Tóra kilátásba helyezi mindazt a jót, amit Izráel élvezni fog, ha követi az isteni parancsokat. A második rész az úgynevezett “feddő szakasz” (párását hátochécha) felsorolja a büntetés elrettentő válfajait, ha az Országában élő nép elhagyja Istenét.

By akos15 | Egyéb . vallás
DETAIL
máj
13

Aktuális hetiszakaszunkról: Böhár – Böchukotáj (בְּהַר-בְּחֻקֹּתַי)

Legközelebb két hetiszakaszt olvasunk a zsinagógákban.

Első szakaszunk: Böhár (בְּהַר), jelentése: a hegyen.
A földnek is legyen pihenőéve – ezt mondotta az Örökkévaló Mózesnek a Szináj hegyén.
“Hat éven át vesd be meződet és hat éven át messed meg szőlődet és gyűjtsed be termését, de a hetedik évben szombat nyugalma legyen az országnak”.

By akos15 | BZSH . vallás
DETAIL
máj
07

Aktuális hetiszakaszunkról

Következő hetiszakaszunk: Emor (אֱמֹר). Az Emor szó jelentése: “szólj!” .
A “szólj” parancsolat a papokhoz való felszólítást illeti, hogy melyek a feltételei a szentszolgálatnak, és Izrael fiainak az ünnepekről, amelyek ezen szidrában soroltatnak fel.

A hetiszakaszban többek között a napjainkat érintő ómer-számlálásról is szó esik.
“Számoljatok az ünnep másnapjától az ómer bemutatása után hét teljes hetet. A hetedik hét után az ötvenedik napon új hálaáldozatot mutassatok be az Örökkévalónak.”

By akos15 | BZSH . vallás
DETAIL
Már
24

Aktuális hetiszakaszunkról bővebben

Ezen a héten a Cáv (צַו) hetiszakaszát olvassuk a Tórából, jelentése: parancsold. Az előző heti Vájikrá szidrájában már rendelkezett az Örökkévaló az áldozatokról, annak módjáról és fajtáiról, szavai Izrael egész népéhez szóltak. Ezúttal a szolgálattevő papokhoz, Áronhoz és fiaihoz címzett az utasítás.

By akos15 | vallás
DETAIL
Már
20

Mózes szerénységéről árulkodik hetiszakaszunk

Feltűnő, hogy a Tóra szövegében a Vájikrá ( ויקרא ) kifejezésben az álef kisebb a Tóra többi betűjénél. Ezzel sok kommentár foglalkozik, és különféle magyarázatokkal próbálják értelmezni a betű méretét.

Slomo Efráim ben Áron Luntschitz (1550-1619) kommentárjában úgy véli, hogy ez jelképezi Mózes kiengesztelését Isten által.

By akos15 | Egyéb . vallás
DETAIL
Már
17

Elkezdjük Mózes harmadik könyvét olvasni a zsinagógákban

A következő Szombaton elkezdjük olvasni Mózes harmadik könyvét, melyet általában – a szöveg első szavával egyezően – Vájikrának (וַיִּקְרָא) nevezünk. Jelentése: és szólította.

Legrégebbi elnevezése Torát Kohánim (A papok törvénye), mivel főként a papok tevékenységének bemutatásával, illetve kötelességeik leírásával foglalkozik. A könyv első két hetiszakasza (Vájikrá, Cáv) szinte kizárólag az áldozatok rendjével foglalkozik.

By akos15 | vallás
DETAIL
Már
12

Aktuális hetiszakaszunk és ami mögötte van

Ezen a héten két hetiszakaszt olvasnak fel a zsinagógákban. Páros hetiszakaszunk egyik fele a Vájáchél (וַיַּקְהֵל) a pusztai szentély (Miskán) felállításával foglalkozik. A sátor méretei, a benne lévő kellékek leírása, a szentély beosztása fő témája a hetiszakasznak.
Mégis a szidra – a fő témától teljesen elütően – a szombat jelentőségének hangsúlyozásával kezdődik.

By akos15 | vallás
DETAIL
Már
11

Aktuális hetiszakaszunk: Vájákhél – Pekudé ( וַיַּקְהֵל-פְקוּדֵי)

Ezen a héten a Vájákhél (וַיַּקְהֵל – jelentése: és egybegyűjtötte) és a Pkudéj (פְקוּדֵי – jelentése: elszámolás) hetiszakaszokat olvassák fel a zsinagógákban. Ennek oka az, hogy 54 szidra (hetiszakasz) van, így osztották fel a Tórát. Jusson minden hétre olvasni való akkor is, ha szökőévet írunk, mivel ekkor négy héttel – négy szombattal – többet kell számolni.

By akos15 | Egyéb . vallás
DETAIL
feb
12

Kommentár Mispátim hetiszakaszunkhoz

Hetiszakaszunk elkezdi a bibliai törvények taglalását. A Tízparancsolat csak alaptörvényeket – alkotmányt – jelentett. Belőle fakadtak az összes Tóra-béli micvák, törvények.
Nem véletlen, hogy a törvények taglalása a szolgasággal kezdődik.

By bzsh | Egyéb . vallás
DETAIL
feb
11

Aktuális hetiszakaszunk: Mispátim (מִּשְׁפָּטִים)

Ezen a héten a Mispátim hetiszakaszát olvassák a zsinagógában. Jelentése: “törvények”. Ezúttal azonban az “ítéletek” értelmezését előnyösebb használni. A 10 ige alapján megalkották a törvények egész sorát.
A szidra példaértékű ítéletekkel mutatja be a törvények gyakorlati alkalmazását. Jellemző, hogy a szolgák ügyeivel, sorsával kezdődik a törvények ismertetése. Bizonyítva, a Tóra szociális érzékenységét, amely az egész hetiszakaszt áthatja.

By bzsh | vallás
DETAIL
feb
05

Kommentár Jitró hetiszakaszunkhoz

Miután aktuális hetiszakaszunk központi eleme a két kőtábla, és az azokon szereplő parancsolatok, így Menáchem Meron könyvének erre vonatkozó kommentárja is a két táblával foglalkozik.

A leggyakoribb dísz egy zsinagóga bejáratánál a két kőtábla. Ez szimbolizálja a zsidó hit alapjait, ez vallásunk alkotmányának alapköve a rá vésett Tízparancsolat kezdőbetűivel, vagy talán a héber ábécé számértékű betűivel.

By bzsh | Egyéb . vallás
DETAIL
jan
20

Aktuális hetiszakaszunk: Bó – “a Fáraó utolsó esélye”

Ezen a héten Bo ( בא) hetiszakaszát olvassák a zsinagógában. Jelentése: “Menj be”, mármint a Fáraóhoz, Egyiptom uralkodójához, hogy figyelmeztesd, amennyiben tovább makacskodik, következik a nyolcadik csapás, a sáskák.

A keleti szél valóban a sáskák sokaságát hozta, elborítva az országot. Annyi volt a rovar, hogy lapátolni lehetett. Először fordult elő a történet során, hogy megszólalt a fáraó környezete, akik javasolták, hogy hallgatni kellene Mózes szavára.

By bzsh | vallás
DETAIL
11 / 12 oldal« Első...89101112