Konferencia “Jubileumok – Az emancipációs törvény 150. és a Rabbiképző megnyitásának 140. évfordulója” címmel

Konferencia “Jubileumok – Az emancipációs törvény 150. és a Rabbiképző megnyitásának 140. évfordulója” címmel

2017-ben kettős évfordulót ünnepel a magyarországi neológ zsidóság: az 1867-es emancipációs törvény megszületését, valamint a Rabbiképző Intézet megnyitásának 140. évfordulóját. Az emancipációs törvény történelmi esemény volt a magyarországi zsidóság számára, egy több évtizedes folyamat mérföldköve.

1867-ben, gróf Andrássy Gyula miniszterelnök és báró Eötvös József akkori vallás- és közoktatási miniszter terjesztette be az 1867: xvii számú törvénycikkelyt „az izraeliták egyenjogúságáról”. A törvényt az országgyűlés 1867. december 20-án, a főrendi ház december 22-én fogadta el, Ferenc József pedig december 27-én szentesítette.

Tíz évvel később, 1877. október negyedikén nyitotta meg kapuit az idén 140 éves Országos Rabbiképző Intézet. A Rabbiképző szinte megszületésétől kezdve a magyar zsidó modernitás legfontosabb intézménye, a neológ, a magyar társadalom életébe beilleszkedő zsidóság felsőoktatási fellegvára, amely a hebraisztika és a judaisztika több világhírű, reprezentatív tudósát adta Magyarországnak és a világnak.

Története összefonódik a modern magyar zsidóság és így a teljes magyar modernség történelmével a kiegyezés korszakától fogva, azzal a történettel, amelyet többek között az emancipációs törvény indít el.

A másfél évszázaddal ezelőtt megkezdődő magyar zsidó modernitás legkarakteresebb intézménye éppen a Rabbiképző volt, ahol a hagyományos zsidó forrásokat elkezdték történeti, kritikai, tudományos szempontok szerint is vizsgálni, tudomány és vallási áhítat találkozásának színterévé vált a Rabbiképző, a neológia jellegzetesen magyar irányzatának szellemi központjává.

Ennek az időszaknak és ennek az intézménynek a történetét és a mindettől elválaszthatatlan társadalomtörténeti folyamatokat mutatja be a fenntartó Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének Országos Főrabbi Hivatala és az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem által szervezett konferencia, amely számot vet azzal is, hol tart, milyen kihívásokkal szembesül ma a magyar vallásos zsidóság legnépesebb irányzata, a neológia.

JUBILEUMOK – Az emancipációs törvény 150. és a Rabbiképző megnyitásának 140. évfordulója
2017. SZEPTEMBER 4-5. hétfő-kedd

PROGRAM:
Szeptember 4. hétfő, 9:00 órától

SÍP UTCA 12. DÍSZTEREM (Budapest VII. ker., Wesselényi u. 7)

– A konferenciát megnyitja Dr. Frölich Róbert, országos főrabbi
– Dr. Schweitzer Gábor: A zsidó emancipáció, és ami utána következett
– Polnauer Sándor: Egy neológ főrabbi Európában
– Dr. Kotel Da-Don: A horvát zsidó élet újjáéledése
– Dr. Peremiczky Szilvia: Az emancipáció ösvényei – a magyar nyelvű zsidó kultúra születése

14:30-16:30 óra – Workshop

-A magyar zsidóság nemzetközi kontextusban – a beszélgetést vezeti Heisler András, a MAZSIHISZ elnöke
-Kihívások a magyar zsidó felsőoktatásban – a beszélgetést vezeti Dr. Schőner Alfréd, főrabbi, az OR-ZSE rektora
-A modern világ, és a halacha – a beszélgetést vezeti Dr. Frölich Róbert, országos főrabbi
-A neológ Budapest – a beszélgetést vezeti Ács Tamás, a BZSH elnöke
-A workshopot Dr. Schőner Alfréd főrabbi, az OR-ZSE rektora zárja

Szeptember 5. kedd, 9:00 órától
Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (Budapest VIII. ker., Scheiber Sándor u. 2.)

9:00 óra (ZSINAGÓGA)

-Rabbi és rabbihelyettes avatás / Dr. Schőner Alfréd (Petrovics Péter, Fináli Gábor, Schwarcz Péter)

10:30-13:00 óra (DÍSZTEREM)

-Rektori köszöntő / Dr. Schőner Alfréd
-A Rabbiképző 140 éve – kisfilm
-Schmelzer Herman Imre / St. Gallen: Emlékeim a szemináriumból
-Dr. Lengyel Gábor / Hannover: Emlékeim az OR-ZSE-ről
-Kardos Péter / Budapest: Mestereink a Rabbiképzőben

15:00 óra (AULA)

Kél molé… / Fekete László főkántor, az OR-ZSE adjunktusa

15:15 óra (ZSINAGÓGA)

– Darvas István, a Bét Jehuda (OR-ZSE) zsinagóga főrabbija: A Rabbiképző zsinagógájának múltjából
– Dr. Oláh János, az OR-ZSE rektorhelyettese: A Rabbiképző múltja, jelene, jövője
– Dr. Tamási Balázs, adjunktus az OR-ZSE könyvtárának igazgatója: Az OR-ZSE könyvtárának helye Európa zsidó egyházi gyűjteményei között
– A Goldmark-kórus ünnepi koncertje