Felavatták Tímár Károly főkántor emléktábláját a Dohány zsinagógában

Felavatták Tímár Károly főkántor emléktábláját a Dohány zsinagógában

Március 4-én, szombaton este került felavatásra Tímár Károly, néhai főkántor emléktáblája a Dohány utcai zsinagógában.
Tímár Károly (ר’ עקיבא בן מרדכי) bő hatvan esztendőn át teljesítette szent hivatását a magyar zsidóság szolgálatában. Vallásos, nagynevű család sarja volt, a család legnevesebb képviselője Teichmann Jakab zcl., egykori svájci főrabbi.

Hitét, elkötelezettségét a soá tragédiája sem törte meg: szüleit és tíz testvérét vesztette el, ő maga csak bátyjával és nővérével élte túl Auschwitz poklát.

Tokajban végezte tanulmányait, a híres jesívában, melynek emlékei rendre felcsendültek imáiban. Hosszú pályafutása alatt Magyarországon sok helyütt töltött be rabbihelyettesi és kántori
funkciót, így Hódmezővásárhelyen, Pécsett, végül a Dohány utcai zsinagógában.

Az ifjabb kántorgenerációk tanárukként is tisztelhették, hiszen éveken keresztül oktatott, utolérhetetlen és megismételhetetlen tudásával, szeretetével és humorával.

Tímár (Teichmann) Károlyt nyolcvanöt esztendős korában 2011-ben szólította magához az Ö.való.

Emlékéből fakadjon áldás!
זיכרונו לברכה