vallás

jún
30

Kommentár Bálák hetiszakaszunkhoz – Bileám áldása

Hetiszakaszunk Bileám “áldásával” foglalkozik. Az áldás szót idézőjelbe tettük, mert a hagyomány szerint Bileám minden áldása – egy kivételével – átokká változott.
“Az Örökkévaló Istened nem akart Bileám szavára hallgatni és átkait áldássá változtatta.”
De a pogány próféta igazi szándéka végül mégis átokká váltotta az Isten által szájába adott áldásokat…

By akos15 | Egyéb . vallás
DETAIL
jún
29

Aktuális hetiszakaszunkról: Bólok (בָּלָק)

Ezen a héten a Bólok (Bálák) szidráját olvassuk a zsinagógában. Bálák Moáb királya volt. Aggódva látta Izrael hadi sikereit, előre töréseit és félelmében megoldást keresett.

Bileamért, a pogány prófétáért üzent, a nagy átkozó segítségét kérve. Bálák szorongása alaptalan volt, Izrael gyermekei mindig békét hirdettek, támadás előtt, csak ha nem engedték a békés átvonulást, akkor került sor harcra. Másrészt a Moabiták, Lót leszármazottai voltak, így megtámadásukat az Ö…való szigorúan megtiltotta. Bileám sem örült a felkérésnek. Tudta, hogy Izrael sikerei a Gondviselés akaratából fakadnak, ezzel szembeszállni dőreség.

By akos15 | BZSH . vallás
DETAIL
jún
26

Nyugodt, békés Szombatot kívánunk!

Hamarosan beköszönt a Szombat, így készülhetünk a zsinagógába.
Ma is viszonylag későn köszönt be az ünnep, és holnap este háromnegyed tíz után néhány perccel megy ki a Sábát.

Aktuális hetiszakaszunk a Chukász (חֻקַּת), mely a vörös tehén misztériumával, és a Pörlekedés vizénél történt konfliktussal, és annak következményeivel foglalkozik. Ebben a tórai részben Mózes parancsot kap, hogy rézkígyót csináljon, és aki arra ránéz, meggyógyul.

By akos15 | BZSH . vallás
DETAIL
jún
24

Kommentár Chukász hetiszakaszunkhoz

Hetiszakaszunk a pusztában vándorló Izrael első komoly háborúját beszéli el, ami nemcsak győzelemmel, hanem bizonyos mértékig honfoglalással végződött.

Amikor Izrael fiai elindultak a Vörös-tengertől, hogy birtokukba vegyék Kánaán országát, a mai Transzjordánia területén kellett átmenniük. Nem volt tervbe véve a terület elfoglalása, még kevésbé annak betelepítése. Az Ábrahámnak ígért országhatárok keleten a Jordán folyó és a Holt-tenger voltak.

By akos15 | Egyéb . vallás
DETAIL
jún
23

Aktuális hetiszakaszunkról: Chukász (חֻקַּת)

Ezen a héten a Chukász hetiszakaszt olvassák a zsinagógában.

A hetiszakasz elnevezésének jelentése: törvényei. A kifejezést olyan törvényre értik, amelynek racionális magyarázatát a véges felfogásunkkal nem érthetjük. Hibátlan vörös tehenet levágtak, elégettek, cédrusfát, izsópot és karmazsint is tettek a tűzre. Az összegyűjtött hamut vízzel feloldották és meghintették vele azt, aki hulla érintésétől tisztátalan lett. A megérintett tiszta lett, aki hintette, tisztátalan egészen estig.

By akos15 | Egyéb . vallás
DETAIL
jún
19

Békés, nyugodt Szombatot kívánunk!

Hamarosan beköszönt a Szombat, így készülhetünk a zsinagógába.
Ezúttal már este fél kilenc előtt néhány perccel köszönt be a Sábát, és holnap este háromnegyed tíz után megy ki az ünnep.

Aktuális hetiszakaszunk a Kajrách (קֹרַח), mely a nagy lázadást írja le, amelyben a kohaniták még több kiváltságot, még több hatalmat követelnek maguknak, olyannyira, hogy kétségbe vonják Mózes uralmának isteni eredetét.

By akos15 | BZSH . vallás
DETAIL
jún
17

Kommentár Kajrách hetiszakaszunkhoz – A személyes becsvágy átka

Sokszor vagyunk tanúi annak, hogy pártok és csoportok vitáját nem nézetbeli vagy ideológiai különbségek teremtik. Több esetben személyes kielégítetlen becsvágy az okozója a szakadásnak, csoportok, pártok kettéválásának.
Hetiszakaszunk ősi történelmünk első ilyen esetét beszéli el: Korách (קֹרַח) és társainak Mózes elleni lázadását.

By akos15 | vallás
DETAIL
jún
16

Aktuális hetiszakaszunkról: Kajrách (קֹרַח)

Ezen a héten a Kajrách hetiszakaszát olvassák a zsinagógákban. Ez volt a neve annak a tekintélyes, nagy tudású levita férfinek, aki pártot ütött Mózes ellen. Egyesek szerint a Reuben családból származó Dátán és Avirám szervezték az összeesküvést, akik nem tudtak belenyugodni, hogy törzsük nem részesült az elsőszülötti kiváltságokból.

By akos15 | vallás
DETAIL
jún
14

Nem csak új hetet, új hónapot is kezdünk!

Az előttünk álló napokban lezárjuk Sziván hónapját, és csütörtökön beköszönt Támmuz (תמוז‎). Ezzel a hónappal megkezdődik a nyári három hónapos időszámítás (Támmuz, Áv, Elul), melyben számos történelmi eseményre emlékezhetünk.

Ekkor történt az aranyborjú bűne és az első kőtáblák eltörése, valamint ekkor küldte ki Mózes a kémeket, hogy felderítsék Izrael földjét.

By akos15 | vallás
DETAIL
jún
10

Kommentár Sölach Löchó hetiszakaszunkhoz

“Dor bámidbár – “a pusztai nép”. Így szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: Küldj magadnak férfiakat, hogy kikémleljék Kánaán országát..”

Hetiszakaszunk több problémát vet fel:
1. Mi az értelme a “magadnak” szónak?
2. Miért nem büntették a népet az aranyborjú imádásáért; és csak a kémek küldéséért nem mehettek be az országba?
3. Tulajdonképpen ki küldte őket?
4. Mi volt a kémek vétke?

By akos15 | Egyéb . vallás
DETAIL
jún
10

Aktuális hetiszakaszunkról: Sölach Löchó (שְׁלַח-לְךָ)

Ezen a héten Mózes IV. könyvéből a Slách Lechá hetiszakaszát olvassák a zsinagógákban. Jelentése: “Küldjél, magadnak” kémeket, akik – ha nektek tetszik, felderítik Kánaán országát, melynek határához elérkeztek. A tizenkét törzs szerint egy-egy férfiú vett részt a műveletben, tizen a visszafordulást javasolták Egyiptomba, ketten, Józsué és Kalév, Mózes sógora, Mirjám férje, az út folytatása mellett foglalt állást. A gonosz közösségnek tehát tíz tagja volt, ezért minden imádkozásunknál tíz igaz ember alkot közösséget velük szemben. Az így összejött közösséget a “létszám”, azaz minján szóval nevezzük.

By akos15 | BZSH . vallás
DETAIL
jún
05

Békés, nyugodt Szombatot kívánunk!

Hamarosan beköszönt a Szombat, ismét élet tölti meg a zsinagógákat.
Ezúttal már este nyolc óra után köszönt be a Sábát, és holnap este fél kilenc után megy ki az ünnep.

Aktuális hetiszakaszunk a Beháálotchá (בְּהַעֲלֹתְךָ) a Szentélybeli Menóra napi meggyújtásával kezdődik, majd a leviták felavatásával folytatódik. A sivatagi vándorlás módozatai, majd a nép hús hiánya miatti zúgolódással, valamint a Szánhedrin kiválasztásával, illetve Miriam büntetésével zárul a szidra.

By akos15 | BZSH . vallás
DETAIL
jún
05

Heti kommentár: Izrael, a népek prófétája

Aktuális, Beháálotchá (בְּהַעֲלֹתְךָ) hetiszakaszunk bővelkedik eseményekben. A sok színes elbeszélés közül kiemelünk egyet, ami népünknek minden korban – a maiban is – tanulságul szolgálhat.

Mózes nehéznek találta a folyton zúgolódó nép vezetését. “Hát én szültem-e ezt a népet, hogy egyedül kell viselnem terhét?” – így szólt az Örökkévalóhoz. Ekkor Isten Mózes mellé adott hetven félt segítség gyanánt (az első Szánhedrin!) és ideiglenes prófétai szellemmel áldotta meg őket. De ketten közülük, Eldád és Médád nem tekintették a próféciát ideiglenesnek, és Mózes jelenlétében is tovább prófétizáltak. Józsua, Mózes helyettese meg akarta büntetni őket.

By akos15 | vallás
DETAIL
jún
02

Aktuális hetiszakaszunkról: Beháálotchá (בְּהַעֲלֹתְךָ)

Ezen a héten Beháálotchá heti szakaszát olvassák a zsinagógában. Jelentése: “Mikor meggyújtod” – a mécseseket a Szentélyben. A magyarázók egy más fordítást is alkalmaznak, “amikor magasra lobbantod a mécseseket”, ugyanis nem elég csupán meggyújtani a kanócot, a gyujtás legyen olyan, hogy a láng magasra lobbanva a menora törzse elé világítson a két mécses. Erős legyen a fény!

By akos15 | Egyéb . vallás
DETAIL
máj
29

Jó készülődést, Békés Szombatot kívánunk!

Ma este nyolc óra után néhány perccel köszönt be a Szombat, és elkezdjük olvasni Nászó (נָשֹׂא) szakaszát a zsinagógákban.

Aktuális hetiszakaszunkban központi szerepet kap a fogadalomtevő (Názir) törvény, valamint a hűtlenséggel vádolt házastárs ellen lefolytatott vizsgálat.

Szombat bejövetele: 20:11
Szombat kimenetele: 21:22

By akos15 | BZSH . vallás
DETAIL
máj
27

Heti kommentár: Áldják meg a nevemben Izraelt, és én megáldom őket!

A Nászó (נָשֹׂא) hetiszakaszt mindig Sávuot utáni szombaton olvassuk. Tartalma igen változatos. A Leviták megszámlálása és munkabeosztása a Szentélyben a hetiszakasz eleje. Ezt követi a házasságtörő asszony “próbája”, majd a Názir törvénye, hogy haját megnövessze, szeszes italt nem ihat és milyen áldozatot mutat be a “önmegtartóztatás” befejeztével. A Szidra a pusztai Szentély felavatásával fejeződik be.

By akos15 | Egyéb . vallás
DETAIL
máj
27

Aktuális hetiszakaszunkról: Nászó (נָשֹׂא)

Következő hetiszakaszunk: Nászó. Jelentése “vedd fel” – Gerson fiainak számát 30 évestől 50 évesig, ugyanis a leviták ezen korhatáron belül láttak el szent szolgálatot. A pusztai Szentély elkészült. Kirajzolódtak a feladatok. Lévi törzsének gyermekei lettek a papok, ezen belül Áron fiai a kohaniták.
Gerson, Merári, Keháti gyermekei a papoknak segédkező leviták. A Kehátiak szállították a mozgó pusztai Hajlék legkényesebb tartozékait, a frigyszekrényt, a menórát, mindazt, ami a szentek szentélye körül volt található.

By akos15 | vallás
DETAIL
máj
18

Szombaton beköszönt Sávuot

Szombaton köszönt be Sávuot (שבועות)ünnepe. Ez az ünnep a Tóra adásának állít emléket, de mivel mint a többi zarándokünnep, ez is kapcsolatos a mezőgazdasággal, a termés zsengéjének és az aratásnak napja is.
Beborítjuk virággal otthonunkat és templomunkat, mert ahol a kinyilatkoztatás történt, a Szináj hegyén szintén nyíltak, bimbóztak, virultak a virágok. Másrészt a növények jelzik a természet zöldülését, megújulását, pompáját.

By akos15 | Egyéb . vallás
DETAIL
40 / 44 oldal« Első...102030...3839404142...Utolsó »